ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τραπεζικό σύστημα: νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία

Το τραπεζικό σύστημα αποτελεί έναν από τους πλέον ανεπτυγμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας, με υψηλού επιπέδου οργάνωση, καλό εξοπλισμό, υψηλής κατάρτισης και τεχνογνωσίας στελέχη, μεγάλη γκάμα προϊόντων και ικανοποιητική κεφαλαιακή διάρθρωση. Αυτό δήλωσε χθες ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας Σπύρος Παπαδόπουλος σε ημερίδα με θέμα «Τραπεζικό Σύστημα και Ανάπτυξη – Νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία», που οργάνωσε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά. Ϋστόσο, όπως υπογράμμισε ο κ. Παπαδόπουλος, υπάρχουν αρκετά σημεία τριβής των κοινωνικών εταίρων, των πελατών, των καταναλωτών, των επιχειρήσεων (δημόσιων και ιδιωτικών) με τις τράπεζες.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών λαμβάνονται μέτρα σε μακρο-επίπεδο, αλλά και σε συγκεκριμένα θεσμικά θέματα, όπως:

– Λήψη μέτρων ενδυνάμωσης του ανταγωνισμού και εξάλειψης όποιων εμποδίων πρόσβασης έχουν απομείνει

– Ανάπτυξη εξωστρέφειας στις δραστηριότητες των τραπεζών

– Ρύθμιση για καλύτερη εποπτεία της τραπεζικής αγοράς

– Οργάνωση και λειτουργία Χρηματιστηρίου ΜμΕ κ.λπ.