ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

AGENDA

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρείας, στις 12.00, στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Αχαρνών (Μενιδίου) Αττικής, 15ο χλμ. Λεωφόρου Πάρνηθος, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή για έγκριση του Ισολογισμού της 30ής Ιουνίου 2006 (από την 1η Ιουλίου 2005 μέχρι την 30ή Ιουνίου 2006) μαζί με την γι’ αυτόν έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Αγορά ιδίων μετοχών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρείας, στις 10.00, στα γραφεία της Εταιρείας, στο 5ον χλμ. Ε.Ο. Λαρίσης Αθηνών, Λάρισα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου. 2. Διάφορες Ανακοινώσεις.

ΕΔΡΑΣΗ – Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε.

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρείας, στις 14.00, στα γραφεία της Εταιρείας, 47ο χλμ. Αττικής Οδού, Κορωπί, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εκδοση Κοινού Διμερούς Ομολογιακού δανείου. 2. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.

Α΄ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρείας, στις 15.00, στα γραφεία της Εταιρείας, στο Μαρούσι Αττικής, Διστόμου 5 – 7, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. 2. Επικύρωση εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΤΡΙΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

VΙVΑRΤΙΑ Α.Β.Ε.Ε.

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρείας, στις 14.00, στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, στην Πλατεία Συντάγματος, Βασ. Γεωργίου 1, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 2. Εγκριση αγοράς ιδίων μετοχών.

ΙΝFΟ – QUΕSΤ

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρείας, στις 16.00, στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Αργυρουπόλεως 2Α, 5ος όροφος, Καλλιθέα Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εγκριση αντικατάστασης εκλιπόντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και των ενεργειών του. 2. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας.

ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρείας, στις 09.00, στα γραφεία της Εταιρείας, στη Μάνδρα Αττικής (οδός Λούτσας & Πελοποννήσου), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση: (α) του από 2 Οκτωβρίου 2006 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, (β) της από 29 Σεπτεμβρίου 2006 Επεξηγηματικής Εκθεσης του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και (γ) της Εκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας.