ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Νέο κατάστημα της Eurobank Properties στα Βριλήσια

Στην αγορά ισόγειου καταστήματος με αποθήκη στην περιοχή των Βριλησίων, συνολικής επιφάνειας 393 τ.μ., προχώρησε η Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ, έναντι 2.174.995 ευρώ, στο πλαίσιο της υλοποίησης της επενδυτικής στρατηγικής της εταιρείας για την περαιτέρω διεύρυνση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της. Πρόκειται για το κατάστημα επί της Λ. Πεντέλης 72, στο οποίο σήμερα λειτουργεί κατάστημα της γνωστής αλυσίδας Marks & Spencer. Σύμφωνα με σχετική εκτίμηση που διενήργησε το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ), η εκτιμηθείσα αξία του ακινήτου ανέρχεται στα 2.174.995 ευρώ και η αξία αυτή ήταν και το τελικό τίμημα αγοράς του ακινήτου. Το κατάστημα μισθώθηκε από εταιρεία του Ομίλου Μαρινόπουλου και προορίζεται για εμπορική χρήση.

Ομολογιακό δάνειο 12 εκατ. ευρώ

Την έκδοση ομολογιακού δανείου σε απλές ομολογίες, ύψους 12 εκατ. ευρώ, αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση της Ελληνικαί Ιχθυοκαλλιέργειαι.Σκοπός της έκδοσης του δανείου είναι η αντικατάσταση των έως τώρα μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανείων κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας από την Αγροτική, αξίας 8.400.000,00 ευρώ, καθώς και ο δανεισμός επιπλέον ποσού 3.600.000,00 ευρώ για την κάλυψη των επενδυτικών και αναπτυξιακών αναγκών της εταιρείας. Παράλληλα, η γενική συνέλευση εξουσιοδότησε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευτεί και να συμφωνήσει τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου, να υπογράψει τη σχετική σύμβαση με όποιους όρους θεωρεί συμφερότερους, να ορίσει τον εκπρόσωπο ή τους εκπροσώπους που θα υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις και γενικά να προβεί σε κάθε απαιτούμενη σχετική ενέργεια για την ολοκλήρωση της έκδοσης του εν λόγω ομολογιακού δανείου.