ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γιγαντώνονται σε μέγεθος τα καράβια

Ευχάριστη έκπληξη η παράδοση του μεγαλύτερου «container» του M/V «EMMA MAERSK» από την ODENSE STEEL SHIPYARD, χωρητικότητας 11,000 εμπορευματοκιβωτίων. Το συγκεκριμένο πλοίο είναι το μεγαλύτερο ναυπηγηθέν πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, 10% μεγαλύτερο από το πλησιέστερο σε μέγεθος M/V «XIN LOS ANGELES» χωρητικότητας 9,580 ΕΜΠΟΣ TEU (Twenty Equivalent Unit).

Η τάση μεγιστοποίησης των πλοίων δεν αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο των container. Κρίνοντας τα διάφορα μεγέθη πριν και μετά το 2000 θα διαπιστώσουμε ότι το μέγεθος των containers έχει αυξηθεί 34% με τα ναυπήγησης πριν από το 2000.

Και τα κρουαζιερόπλοια

Στα κρουαζιερόπλοια δύο των 220,000 κ. «PROSECT GENESIS» πλοία υπό κατασκευή στην Aker Yard παράδοσης 2008/2009, είναι 38% μεγαλύτερα από το ναυπήγησης 1999 M/V «VOYAGER OF THE SEAS» 137,276 κ.ωχ.

Στα LNG πλοία (liquid νατ. Gas) τα Q-Max πλοία παράδοσης 2009, 270,000 κυβ.μ. Είναι μεγαλύτερα κατά 48% των 138,200 κυβ.μ. M/V «HANJIN MUSCAT» και M/T «SU SUΡRΕΜΕ».

Το γεγονός πάντως αυτό δεν συμβαίνει σε όλα τα είδη πλοίων, στα δεξαμενόπλοια συγκεκριμένα, τα ULCC (ULTRA LARGE CRUDE CARRIERS) πλοία της δεκαετίας του 1970 δεν είναι πλέον σε ζήτηση.

Το μεγαλύτερο υπό παραγγελία VLCC (VERY LARGE CRUDE CARRIER) φθάνει μόνο τους 320,000 T.Dwt. συγκρινόμενο με το 564,763 T.Dwt M/T «JAHRE VIKING» τώρα απασχολούμενο σαν FSO πλοίο με το όνομα M/T «KNOCK MEVIS» ενώ το ίδιο συμβαίνει και στα LPG, με καμιά παραγγελία μεγαλύτερου μεγέθους αυτής του M/T «GAZ IMPERIAL» 100,947 κυβ. μέτρων έτους ναυπήγησης 1977.

Αν και όλα δείχνουν ότι στα δεξαμενόπλοια/ξηρού φορτίου και LPG έχουμε διαπιστώσει τα σχεδόν «optimum» μεγέθη δεν συμβαίνει το ίδιο και στα Containers με σοβαρές συζητήσεις για σχεδιασμό πλοίων μεταφοράς 15,000 containers.

Η αγορά θα κρίνει

Στα LNG πλοία οι συζητήσεις είναι προκαταρκτικές για μεγαλύτερα μεγέθη ενώ είναι βέβαιο ότι θα διαπιστώσουμε αρκετά μεγαλύτερα μεγέθη στα κρουαζιερόπλοια ιδιαίτερα λόγω της αναδυομένης αγοράς της Αμερικής.

Καταλήγοντας το μεγαλύτερο μέγεθος πλοίου καθορίζεται από τους οικονομικούς και λογιστικούς περιορισμούς και όχι εκ των τεχνικών δυσκολιών. Η προσέγγιση στα λιμάνια αποτελεί τον πλέον εμφανή παράγοντα δυσκολίας ενώ το κόστος ασφάλισης σύντομα θα υπερβεί τα οφέλη της οικονομικής κλίμακας. Το τι θα συμβεί είναι αυτό το οποίο συνέβη στα Vlcc. Η αγορά θα κρίνει το μέγιστο μέγεθος.