ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διανύουμε όντως τον Δεκέμβριο μήνα;

Οι αποδόσεις των VLCC’S μετά από το έξοχο τρίμηνο του έτους έφθασαν σε ιδιαίτερα πτωχά επίπεδα το τέταρτο τρίμηνο. Τα υψηλά επίπεδα των καλοκαιρινών μηνών, ιστορικά χαμηλά στα προηγούμενα χρόνια, δημιούργησαν φρούδες προσδοκίες για το τέλος του έτους. Αρκετοί υπήρξαν και οι λόγοι στο να καταλήξουμε σε αυτό το συμπέρασμα. (Βλέπε πρώτο επάνω πίνακα αριστερά).

Την ίδια χρονική περίοδο του 2004 και 2005 τα επίπεδα ναύλων κυμαίνονταν κοντά στα 100,000 δολ. την ημέρα, με τον Νοέμβριο του 2006 να κινούνται κοντά στα 37,500 δολ. την ημέρα. Με τους ναυλωτές να απολαμβάνουν περιορισμό εξόδων μεταφοράς, η απόρροια και το αναπάντητο ερώτημα για το τι συνέβη και συμβαίνει, περιμένει να απαντηθεί από τους πλοιοκτήτες. Ισως ο συνδυασμός της περιορισμένης εκμετάλλευσης των διυλιστηρίων σε συνδυασμό με τα υψηλά αποθέματα να είναι ένας λόγος. (Βλέπε δεύτερο πίνακα αριστερά). Τα παρόντα επίπεδα εκμετάλλευσης των διυλιστηρίων φθάνουν μόνο 88% με τον Νοέμβριο του 2005 να έχει κινηθεί σε ποσοστό 90% και 94% αντίστοιχα το 2004. Τα αποθέματα αργού επίσης σε Αμερική κινούνται σε ιστορικά υψηλά πάνω από 340 εκ. βαρέλια, ως ενδείκνυται στον τρίτο πίνακα κάτω αριστερά.

Αυξημένη παραμένει η ζήτηση για καθαρά προϊόντα σε Αμερική ενώ λόγω της περιορισμένης εκμετάλλευσης των διυλιστηρίων τα αποθέματα έχουν σημαντικά ελλατωθεί. Η ζήτηση βενζίνης σε ΗΠΑ είναι 9,3 εκ. βαρέλια την ημέρα, 100,000 βαρέλια επιπλέον από τον μέσο όρο του 2005, με επακόλουθο την αύξηση εισαγωγών κυρίως από Ευρώπη. Η πτώση στο 94% χρήσης των διυλιστηρίων αυτό το έτος ισοδυναμεί με μείωση εισαγωγών αργού κατά 1,02 εκ. βαρέλια ημερησίως. Εάν όμως διατηρηθεί η ζήτηση καθαρών προϊόντων, τότε η εναλλακτική λύση από αύξηση εισαγωγών είναι η αύξηση εκμετάλλευσης των διυλιστηρίων, με επακόλουθο την πτώση των αποθεμάτων αργού σε σημείο όπου μόνο οι εισαγωγές θα αντικαταστήσουν τα αποθέματα.