ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε υψηλά επίπεδα το κόστος ναυπήγησης πλοίων

Η αγορά μεταχειρισμένων όσο και νεότευκτων πλοίων κατά τη διάρκεια του 2006 εμφανίσθηκε έντονα δραστηριοποιημένη με κύριο μοχλό ενεργείας αυτόν των υψηλών ναύλων, ναύλοι οι οποίοι εξακολουθούν να κινούνται υψηλότερα από τον μέσο όρο μακράς χρονικής περιόδου.

Το συγκεκριμένο βέβαια γεγονός απέτρεψε αρκετούς πλοιοκτήτες από το να οδηγήσουν τα πλοία τους προς διάλυση, με αποτέλεσμα και οι τιμές του «scrap» να κινηθούν έντονα ανοδικά, επίπεδα τα οποία η αγορά δεν είχε άλλοτε διαπιστώσει. Ανατρέχοντας στο παρελθόν διαπιστώνουμε ότι η αγορά νεότευκτων πλοίων παρουσίασε κάμψη κατά το δεύτερο ήμισυ του 2005 και επανήλθε κατά το 2006 σημειώνοντας «Νέα Υψηλά» για όλα σχεδόν τα είδη πλοίων, ιδιαίτερα το πρώτο τρίμηνο του 2006. Τη συγκεκριμένη περίοδο, οι τιμές «απογειώθηκαν» λόγω της αυξημένης ζήτησης από πλευράς πλοιοκτητών για συμφωνίες πριν από την 1η Απριλίου, ημέρα ισχύοντος των υψηλότερου κόστους νέων κανονισμών ναυπήγησης (Common Structual Rules).

Η υψηλή ζήτηση σε συνδυασμό με την περιορισμένη προσφορά ναυπηγικών σχαρών, ιδιαίτερα για παραδόσεις 2009, έδωσαν το δικαίωμα στα ναυπηγεία να αυξήσουν περαιτέρω τις τιμές ναυπήγησης σε επίπεδα υψηλότερα και αυτών του Μαΐου 2005.

Την ίδια περίοδο, τα ναυπηγεία αρχίζουν να παραδίδουν πλοία συμφωνηθέντα του 2003-2004, συμβόλαια υψηλών τιμών, καθιστώντας τη θέση τους πλέον άκαμπτη σε διαπραγματεύσεις και βοηθώντας τους να ξεπεράσουν τις υψηλές τιμές χάλυβα του 2005 και τις δυσμενείς συναλλαγματικές διαφορές.

Στο άμεσο μέλλον οι τιμές προβλέπεται να διατηρηθούν υψηλές, με σημαντικό αριθμό πλοιοκτητών πρόθυμο για αγορές παράδοσης 2009, ενώ η εισαγωγή κανονισμού διπλού τοιχώματος και στις δεξαμενές καυσίμων από τον Αύγουστο του 2010 προβλέπεται να διατηρήσει την υψηλή ροή παραγγελιών αποφεύγοντας το υψηλότερο κόστος κατασκευής. (Επανάληψη των νέων κανονισμών ναυπήγησης CSR 1ης Απριλίου 2006.)

Στον αντίποδα, δεν θα πρέπει να αγνοηθεί η σημαντική αύξηση των ανά τον κόσμο ναυπηγείων, ιδιαίτερα σε Κίνα, με βλέψεις να αποτελέσει την πρώτη ναυπηγοεπισκευαστική χώρα το 2020.

Στην Κορέα, επίσης, με την εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων ανάπτυξης τα ναυπηγεία έχουν δημιουργήσει νέους πλέον σύγχρονους τρόπους ναυπήγησης παραγωγικότερους, αποδοτικότερους και οικονομικότερους.

Καταλήγοντας, ένα είναι βέβαιο, ότι όταν η προσφορά καλύψει τη ζήτηση, δύσκολα οι ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες θα επιβάλλουν τιμές, ενώ αντίθετα θα επιδιώκουν εξασφάλιση παραγγελιών σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Επί του παρόντος το βιβλίο παραγγελιών τους είναι ιδιαίτερα γεμάτο με υψηλές τιμές και για αρκετό χρόνο.