ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Απαραίτητο το πιστοποιητικό των τραπεζικών υπαλλήλων από το 2007

Φραγμό στην παροχή επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών από μη καταρτισμένους τραπεζικούς υπαλλήλους βάζουν η Τράπεζα τη Ελλάδος (ΤτΕ) και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Πλέον επενδυτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες θα μπορούν να παρέχουν μόνο πιστοποιημένοι, υπάλληλοι τραπεζών. Ετσι τερματίζεται μια προβληματική κατάσταση. Μέχρι τώρα οι τράπεζες δεν υποχρεούνταν να απασχολούν εξειδικευμένο προσωπικό στον τομέα των επενδυτικών προϊόντων με αποτέλεσμα αστοιχείωτοι υπάλληλοι να κατευθύνουν επενδυτικά τους μικροκαταθέτες. Η ΤτΕ αλλά και ο Τραπεζικός Μεσολαβητής έχουν δεχθεί εκατοντάδες καταγγελίες από ιδιώτες ότι οι τράπεζες τους διέθεσαν επενδυτικά προϊόντα είτε παραπλανώντας τους ως προς τους κινδύνους είτε παρουσιάζοντας μέρος μόνο των όρων της σύμβασης. Σε πολλές τράπεζες έχουν απειληθεί… επεισόδια από αγανακτισμένους πελάτες – καταθέτες οι οποίοι διαπίστωσαν ότι επενδυτικά προϊόντα στα οποία κατέθεσαν τα κεφάλαιά τους πιστεύοντας ότι η υψηλή απόδοση είναι εξασφαλισμένη τελικά διαπίστωσαν ότι μετά από 1 ή 2 χρόνια αναμονής δεν είχαν παρά μηδενική απόδοση. Τα προϊόντα αυτά διοχετεύθηκαν από ορισμένες τράπεζες μαζικά μέσω του δικτύου χωρίς πριν να έχουν εκπαιδεύσει το δίκτυό τους ώστε να γνωρίζει τι ακριβώς προϊόντα πουλάει. Μάλιστα πολλοί παράγοντες της αγοράς είχαν κατηγορήσει, δικαίως, τόσο την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όσο και την ΤτΕ ότι ενώ δημιουργούνταν ένα αυστηρό πλαίσιο για τις χρηματιστηριακές εταιρείες, τις εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και τις εταιρείες διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων, για τις τράπεζες δεν υπήρχε καμιά σχετική μέριμνα. Η επικίνδυνη αυτή κατάσταση από το 2007 τερματίζεται καθώς ξεκινούν οι διαδικασίες για την πιστοποίηση των τραπεζικών υπαλλήλων. Πλέον σε όλες τις τράπεζες μόνον πιστοποιημένη υπάλληλοι θα μπορούν να προσφέρουν επενδυτικές ή ασφαλιστικές υπηρεσίες και συμβουλές. Σύμφωνα με την κοινή απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος θα χορηγηθούν 6 τύποι πιστοποιητικών που θα αφορούν τη λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (μετοχές, ομόλογα κα.), τη λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα, την παροχή επενδυτικών συμβουλών, την παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες, τη διαχείριση χαρτοφυλακίου πελατών καθώς και την εκπόνηση αναλύσεων σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες.