ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

EN ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Αυξήθηκε η απασχόληση στο λιανικό εμπόριο

Αύξηση κατά 1,1% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Απασχολουμένων Ατόμων στο λιανικό εμπόριο το γ΄ τρίμηνο 2006, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του γ΄ τριμήνου 2005. Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δεύτερου τριμήνου 2006, παρουσίασε μείωση κατά 0,8%, έναντι αυξήσεως 0,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ελέγχει πλέον την DZI Βank

Την απόκτηση του ελέγχου της βουλγαρικής DZI Bank, ύστερα από την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 74,26% του μετοχικού κεφαλαίου μέσω του Χρηματιστηρίου της Σόφιας, ανακοίνωσε ο Ομιλος της Eurobank EFG. Η Eurobank EFG έχει καταθέσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Βουλγαρίας τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή δημόσιας πρότασης για την απόκτηση και του υπολοίπου των μετοχών της DZI Bank. Η Eurobank EFG έχει ήδη παρουσία στη Βουλγαρία μέσω της θυγατρικής της Bulgarian Post Bank με δίκτυο άνω των 150 καταστημάτων. Η EFG σχεδιάζει να ενοποιήσει τους δύο οργανισμούς μέσα στο 2007 προκειμένου να δημιουργήσει έναν ενιαίο οργανισμό, ο οποίος θα διαθέτει ενοποιημένο δίκτυο 280 καταστημάτων και συνολικό μερίδιο αγοράς της τάξεως του 10%.

Η Eurobank δραστηριοποιείται στη Βουλγαρία από το 1998, ενώ μετά την εξαγορά της DZI Bank απασχολεί σήμερα πάνω από 3.000 υπαλλήλους και έχει επενδύσει περισσότερα από 300 εκατ. ευρώ στη χώρα.

Ρύθμισε τις υποχρεώσεις της

Η ΑΕΓΕΚ έχει προβεί σε ρυθμίσεις και είναι ενήμερη στην τήρηση των υποχρεώσεών της, περιλαμβανομένων και αυτών προς το ελληνικό Δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ., υποστηρίζει η διοίκηση της εταιρείας σε επιστολή προς το Χ.Α. Επιπλέον, «δεν υφίστανται υποχρεώσεις που πλησιάζουν στη λήξη τους και δεν είναι δυνατή η αποπληρωμή τους». Το ύψος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τράπεζες και τρίτους έχει ως ακολούθως: Στις 30/9/2006 οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας προς τις τράπεζες ήταν 223,1 εκατ. ευρώ και οι λοιπές υποχρεώσεις ήταν 165,7 εκατ. ευρώ. Για τον όμιλο την ίδια στιγμή οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τις τράπεζες ήταν 250,8 εκατ. ευρώ και οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 184,5 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση της ΑΕΓΕΚ στην επιστολή της επισημαίνει ότι οι προαναφερθείσες υποχρεώσεις εξυπηρετούνται κανονικά. Το ύψος του ανεκτέλεστου υπολοίπου από υπογεγραμμένες συμβάσεις έργων ξεπερνά τα 700 εκατ. ευρώ.

Ζητούν προσφυγή κατά ΟΤΑ

Δυνατότητα προσφυγής των επιχειρήσεων κατά των αποφάσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης για τις αυξήσεις των δημοτικών τελών ζητάει ο Σύνδεσμος Βιομηχανίας Αττικής – Πειραιώς. Το σχετικό αίτημα υποβλήθηκε στον υπουργό Ανάπτυξης Δ. Σιούφα στο πλαίσιο ενός υπομνήματος με συνολικότερα αιτήματα για τον «πλήρη εξορθολογισμό της υπόθεσης δημοτικά τέλη». Οπως υποστηρίζει ο ΣΒΑΠ, η αυθαίρετες αυξήσεις των δημοτικών τελών επιβαρύνουν μέχρι και 1,55% το κόστος παραγωγής και μέχρι 80% τις φορολογικές επιβαρύνσεις των επιχειρήσεων. Επισημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα με τη βάση υπολογισμού των δημοτικών τελών και φόρων, επί της οποίας εφαρμόζονται τα υψηλά ποσοστά των ετησίων αυξήσεων και η οποία προσβάλλει άμεσα την ανταγωνιστικότητα των μεταποιητικών επιχειρήσεων. O ΣΒΑΠ ζητάει επίσης από τον υπουργό Ανάπτυξης να εξετάσει το ενδεχόμενο αλλαγής του μηχανισμού είσπραξης των δημοτικών τελών και φόρων και τέλος τη διεύρυνση της Επιτροπής που έχει συσταθεί για το θέμα με τη συμμετοχή και εκπροσώπου της μεταποιητικής βιομηχανίας.

Ιατρικό: αύξηση κεφαλαίου

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης αποφάσισε η χθεσινή επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων του Ιατρικού Αθηνών που πραγματοποιήθηκε με απαρτία του 52,19%. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η έκδοση 2.750.000 κοινών ονομαστικών μετόχων με τιμή διάθεσης 1,95 ευρώ ανά μετοχή. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της αύξησης ορίστηκε εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως. Επίσης, εγκρίθηκε η εκλογή του κ. Δαμιανού Χατζηκόκκινου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι, έως 29/06/2008.

Συμφωνία εξαγοράς της ΙΝΤΕΡΚΕΜ

Υπεγράφη στις 15 Δεκεμβρίου η συμφωνία για την εξαγορά της εταιρείας ΙΝΤΕΡΚΕΜ από την εταιρεία Νεοχημική, έναντι συνολικού τιμήματος 14 εκατ. ευρώ, μετά και τη σχετική έγκριση που έδωσε η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Οπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της Νεοχημικής, τα οφέλη από την εξαγορά αυτή είναι σημαντικά, αφού η εταιρεία επιτυγχάνει τη διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων της, αποκτά ιδιόκτητες εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης και διακίνησης χημικών προϊόντων καθώς και χώρο ελλιμενισμού φορτηγών πλοίων στην περιοχή του Βαθέως Αυλίδας. Επίσης μέσω της δημιουργίας οικονομιών κλίμακας μπορεί να εξασφαλίσει τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την αύξηση των περιθωρίων κέρδους της.

Μετά την εν λόγω εξαγορά, η διοίκηση της Νεοχημικής αναθεωρεί τις προβλέψεις της για το 2007 και εκτιμά ότι οι πωλήσεις της θα ανέλθουν σε 500 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων θα ανέλθουν στα 60 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας θα ανέλθουν στα 40 εκατ. ευρώ.