ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αρχές του 2007 θα λειτουργήσουν οι κοινοί κωδικοί στo χρηματιστήριο

Αμεση προτεραιότητα έχει δοθεί από τα στελέχη της ΕΧΑΕ για τη λειτουργία των Κοινών Επενδυτικών Μερίδων (Κ.Ε.Μ) μέσα στους πρώτους μήνες του 2007.

Παρά το γεγονός ότι δίνεται ένα περιθώριο 6 μηνών από την ημέρα (8 Νοεμβρίου 2006) που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έδωσε την τελική έγκριση και ενώ είχε προηγηθεί ο νόμος που έχει ψηφιστεί ήδη και έχει δημοσιευθεί στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αρ. 106 της 30ής Μαΐου 2006, η ΕΧΑΕ επιθυμεί να επισπεύσει τη λειτουργία των Κ.Ε.Λ στις αρχές του 2007 και ενώ υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να υλοποιηθούν όπως είναι νέα προϊόντα Etf’s, η νέα ημιεποπτευόμενη αγορά (semi regulated market) ενώ από τις 2 Ιανουαρίου 2007 ισχύουν και οι ανοικτές πωλήσεις.

Η Κ.Ε.Μ. δημιουργείται ύστερα από αίτηση «δύο ή περισσότερων φυσικών προσώπων, καθένα από τα οποία διαθέτει αυτοτελή Μερίδα Επενδυτή. Ουδείς περιορισμός υπάρχει στον δικαιούχο Μερίδας Επενδυτή (Μ.Ε.). Και οι ανήλικοι ακόμα μπορούν να έχουν Μ.Ε., άρα μπορούν να συμμετάσχουν σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα».

Ο νόμος που έχει τεθεί σε ισχύ από τον περασμένο Μάιο, θα προσφέρει τη δυνατότητα στους επενδυτές να υπάρχουν δύο ή και περισσότεροι δικαιούχοι ενός λογαριασμού, οι οποίοι με τη φυσική απώλεια κάποιου αυτομάτως και χωρίς φορολογικές ή άλλες διαδικασίες να μπορούν να διαχειρίζονται το συγκεκριμένο λογαριασμό. Στους χρηματιστηριακούς λογαριασμούς μέχρι σήμερα αυτή η διαδικασία ήταν αδύνατη, σε αντίθεση βέβαια με τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Σύμφωνα με στελέχη του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η σημερινή εικόνα στους χρηματιστηριακούς λογαριασμούς δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην περίπτωση που ο μοναδικός δικαιούχος αποβιώσει, καθώς η απώλεια συνιστά χρονοβόρες κληρονομικές διαδικασίες, οι οποίες ενδέχεται κατ’ ουσίαν να μεταβάλλουν το προϊόν της κληρονομιάς.

Τη λειτουργία των Κ.Ε.Μ. είχαν ζητήσει τα τελευταία χρόνια η Ενωση Εισηγμένων Εταιρειών, ο Σμεχα αλλά και ο Σεδυκα των εταιρειών λήψης και διαβίβασης εντολών.