ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενισχύεται ο Φοίνικας εν όψει πώλησής του

Επιταχύνονται οι εξελίξεις για την πώληση του Φοίνικα, μετά και την κατάθεση αιτήματος από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διαγραφή των μετοχών από το Χρηματιστήριο, που τυπικά αναμένεται στις αρχές του επόμενου μήνα. Ολες οι ενδείξεις συγκλίνουν υπέρ της πώλησης της εταιρείας, στον βαθμό που και στις επίσημες δηλώσεις του ο νέος μέτοχος, η Credit Agricole, δεν έχει κρύψει τη σχετική πρόθεση.

Την πρόθεση αυτή ενισχύουν, άλλωστε, και οι κινήσεις στήριξης της εταιρείας στις οποίες προχώρησε πρόσφατα ο νέος μέτοχος, παράλληλα με τις διερευνητικές κινήσεις που είναι σε εξέλιξη για την πώληση της εταιρείας. Οι πληροφορίες επιμένουν ότι ήδη έχει προσεγγίσει δυνητικούς ενδιαφερόμενους πολυεθνικούς ομίλους προκειμένου να βολιδοσκοπήσει τις προθέσεις τους. Μεταξύ αυτών οι δύο γερμανικοί όμιλοι της Victoria και της Allianz, που επισήμως πάντως δεν επιβεβαιώνουν το ενδιαφέρον τους. Στην αγορά ο Φοίνικας δεν εμφανίζεται ως δελεαστική περίπτωση, αλλά δεν μπορεί να υποβαθμιστεί ότι η εταιρεία διαθέτει επαρκή αποθέματα, που ξεπερνούν τα 361 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα το βασικό πρόβλημα που τίθεται στις όποιες διαπραγματεύσεις να είναι αυτό του υψηλού διαχειριστικού κόστους.

Η τελευταία έκτακτη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή δεν επεφύλαξε εκπλήξεις, αφού ήταν μια τυπική διαδικασία, που άνοιγε τον δρόμο για την κατάθεση του αιτήματος της διαγραφής και επικύρωσε την εκλογή νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου. Είχε προηγηθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 11 εκατ. ευρώ που ολοκληρώθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου και η οποία αν και έγινε αθόρυβα αποτέλεσε ουσιαστική κίνηση στήριξης της εταιρείας. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου υπαγορεύθηκε από την ανάγκη κεφαλαιακής ενίσχυσης της εταιρείας, προκειμένου να είναι σε θέση να λάβει από το υπουργείο Ανάπτυξης το πιστοποιητικό φερεγγυότητας για την προηγούμενη χρήση, επιλύοντας έτσι και το θέμα της μείωσης των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας κάτω από το ήμισυ του μετοχικού της κεφαλαίου. Προηγουμένως η Credit Agricole είχε προχωρήσει στην εξαγορά των μετοχών της εταιρείας Εμπορική Ακίνητη Περιουσία, που της είχαν δοθεί στο πλαίσιο της κάλυψης παλαιότερης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την αναγκαία ρευστότητα για τη λειτουργία της εταιρείας. Παρά το γεγονός ότι στο τέλος του εννεαμήνου η εταιρεία σχημάτισε ζημιές 2,3 εκατ. ευρώ, στόχος είναι η χρήση να κλείσει στο break even, εξέλιξη που θα συμβάλει εν μέρει στην αποκατάσταση της εικόνας της εταιρείας.