ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εντονη κινητικότητα παρουσιάζει ο κλάδος των αντιπροσωπειών αυτοκινήτων

Ο κλάδος των αντιπροσωπειών αυτοκινήτων παρουσιάζει έντονη κινητικότητα, ιδιαίτερα μετά την πτώση που παρουσίασε η αγορά των νέων επιβατικών αυτοκινήτων στη χώρα μας, τόσο κατά το 2005 όσο και κατά το α΄ εξάμηνο του 2006 (σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους). Οι πρόσφατες μεταβολές και οι προοπτικές εξέλιξης του κλάδου παρουσιάζονται κλαδική μελέτη της ICAP «Αντιπροσωπείες Αυτοκινήτων».

Ο κλάδος των αντιπροσώπων-εισαγωγέων επιβατικών και επαγγελματικών αυτοκινήτων στη χώρα μας, περιλαμβάνει 48 εταιρείες οι οποίες χαρακτηρίζονται από τη μεταξύ τους ανομοιογένεια ως προς τα οικονομικά μεγέθη και την έκταση των δικτύων πωλήσεων. Ορισμένες από τις επιχειρήσεις του κλάδου αντιπροσωπεύουν περισσότερους του ενός κατασκευαστές του εξωτερικού, σε κάποιες δε περιπτώσεις αυτό συμβαίνει όταν τα συγκεκριμένα εργοστάσια ανήκουν στον ίδιο όμιλο.

Κάποιες αντιπροσωπείες αυτοκινήτων που εδρεύουν στη χώρα μας αποτελούν θυγατρικές των αντίστοιχων κατασκευαστών του εξωτερικού. Αλλες, ανήκουν σε ομίλους ελληνικών συμφερόντων με δραστηριοποίηση στον ευρύτερο τομέα του ιδιωτικού και επαγγελματικού αυτοκινήτου (ενοικιάσεις και μακροχρόνιες μισθώσεις αυτοκινήτων, παραγωγής αμαξωμάτων, χρηματοδοτήσεις για αγορά αυτοκινήτων κ.λπ.). Σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς, υπάρχει το ενδεχόμενο να αυξηθεί ο αριθμός των εγχώριων αντιπροσωπειών που θα περιέλθουν υπό τον έλεγχο θυγατρικών των ξένων αυτοκινητοβιομηχανιών, καθώς πολιτική των εργοστασίων είναι να ελέγχουν άμεσα τα δίκτυά τους και να παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις της αγοράς.

Η πλειονότητα των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου διατηρεί εξουσιοδοτημένα πανελλαδικά δίκτυα κάθετων μονάδων εξυπηρέτησης (πώληση, ανταλλακτικά, συντήρηση και επισκευή), βάσει των αναγκών της κάθε τοπικής αγοράς και σύμφωνα με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιούνται επενδύσεις σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό, με στόχο την καλύτερη προσαρμογή στις ανάγκες της αγοράς και τις απαιτήσεις του ανταγωνισμού.

Κομβικό σημείο για την εν λόγω αγορά αποτελεί ο νέος κανονισμός της Ε.Ε. (1400/2002), ο οποίος «αλλάζει το τοπίο» στην αγορά αυτοκινήτων, ιδίως όσον αφορά την πώληση και διανομή των οχημάτων (Block Exem-ption). Η κατάργηση των αποκλειστικών δικτύων πώλησης και επισκευής, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς εντείνει τον ανταγωνισμό προς όφελος του τελικού καταναλωτή. Στο πλαίσιο αυτά και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα εξουσιοδοτημένα δίκτυα δίνουν έμφαση στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών (τόσο κατά την πώληση όσο και στον τομέα του service), με συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, νέες εγκαταστάσεις και καινούργιο μηχανολογικό εξοπλισμό. Αυτό προϋποθέτει σημαντικές επενδύσεις από τους εξουσιοδοτημένους εμπόρους προκειμένου να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται. Παράλληλα, με το νέο πλαίσιο και ανεξάρτητα συνεργεία έχουν πρόσβαση στην τεχνογνωσία και στον εξοπλισμό μιας μάρκας αυτοκινήτου, γεγονός που οξύνει περαιτέρω τον ανταγωνισμό και συμπιέζει τα περιθώρια κέρδους. Γεγονός πάντως είναι ότι υπάρχει μεγάλη διάσταση απόψεων όσον αφορά τον βαθμό εφαρμογής (επί του παρόντος) του block exception στην ελληνική αγορά, αλλά και τις μελλοντικές επιπτώσεις αυτού στο κύκλωμα διάθεσης αυτοκινήτων και ανταλλακτικών, καθώς και στον τομέα της συντήρησης, της εγγύησης κλπ.

Ολη η μελέτη στο www. kathimerini. gr/Links