ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η S&B εξαγόρασε το 50% της CEBO έναντι 26 εκατ. ευρώ

Νέα εξαγορά λίγο πριν εκπνεύσει το 2006 πραγματοποίησε η S&B ως αποτέλεσμα των προσπαθειών της διοίκησης με επικεφαλής τον βασικό μέτοχο κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο και τον διευθύνοντα σύμβουλο Ευθύμιο Βιδάλη, να πλασαριστεί ο όμιλος μέχρι το 2010 στους παγκόσμιους ηγέτες της βιομηχανίας ορυκτών, με τις συνολικές πωλήσεις να φθάνουν το 1 δισ. ευρώ μετά από 4 χρόνια.

Η S&B ανακοίνωσε την υπογραφή οριστικής συμφωνίας για την εξαγορά του 50% της CEBO International B. V. έναντι 26 εκατ. ευρώ.

Η CEBO κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη, προμηθεύοντας βιομηχανικά ορυκτά, χημικά προϊόντα και υπηρεσίες στη βιομηχανία πετρελαίου και αερίου, καθώς και σε άλλες βιομηχανικές αγορές. Ο πωλητής του εξαγοραζόμενου μεριδίου είναι η εταιρεία Cementbouw Bindmiddelen & Logistiek B. V. (Cementbouw), ενώ ιδιοκτήτης του άλλου 50% παραμένει η εταιρεία Halliburton Corporation των ΗΠΑ (Halliburton).

H CEBO ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 από την Cementbouw και το 1976 αναμορφώθηκε σε 50/50 κοινοπραξία (joint venture) με την Halliburton. Διαθέτει παραγωγική μονάδα στο IJmuiden της Ολλανδίας, καθώς και σημαντικό αριθμό κέντρων διανομής στην Ολλανδία και την Αγγλία, όλα σε στρατηγικά σημεία για την εξυπηρέτηση της βιομηχανίας πετρελαίου και αερίου στη Βόρεια Θάλασσα. Τα προϊόντα της CEBO για τις γεωτρήσεις πετρελαίου και αερίου βασίζονται στα βιομηχανικά ορυκτά (κυρίως βαρυτίνη και μπεντονίτη) καθώς και σε εξειδικευμένα είδη τσιμέντου και διάφορα χημικά. Επίσης, προμηθεύει προϊόντα μπεντονίτη στις αγορές σφαιροποίησης σιδηρομεταλλεύματος, έργων πολιτικού μηχανικού και άμμου υγιεινής για κατοικίδια ζώα.

Οι συνολικές πωλήσεις για το έτος που λήγει 31 Δεκεμβρίου 2006 υπολογίζονται σε 55 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη σε επίπεδο EBITDA (κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων), χωρίς τα μη επαναλαμβανόμενα μεγέθη, σε 8 εκατ. ευρώ. Το συνολικό προσωπικό της CEBO ανέρχεται σε 100 περίπου άτομα.

Η τιμή εξαγοράς του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της CEBO αναμένεται κατά την ολοκλήρωση να ανέλθει σε 26 εκατ. ευρώ περίπου. Το ποσό αυτό, λαμβάνoντας υπόψη τα εκτιμώμενα καθαρά χρηματικά διαθέσιμα της CEBO, ύψους περίπου 10 εκατ. ευρώ, συνεπάγεται οικονομική αξία (Enterprise Value) για το 100% της εταιρείας, ελεύθερη δανείων και χρηματικών διαθεσίμων, ύψους περίπου 42 εκατ. ευρώ.