ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συνάντηση ΕΕΤ με Σιούφα και Παπαθανασίου

Με το προεδρείο της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) συναντήθηκαν χθες ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Παπαθανασίου. Από πλευράς τραπεζών ήταν οι κ. Τάκης Αράπογλου, Νικόλαος Νανόπουλος και Μιχάλης Σάλλας, καθώς και ο γενικός γραμματέας της ένωσης κ. Χρήστος Γκόρτσος. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Ανάπτυξης από την Ελληνική Ενωση Τραπεζών για τις θέσεις τους σχετικά για την αναθεώρηση του νόμου 2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών. Συζητήθηκε επίσης η σχετική ρύθμιση που αφορά την αναθεώρηση και προσαρμογή του μέτρου στέρησης βιβλιαρίου επιταγών, για όσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας

Η ΕΕΤ, έπειτα από διαβούλευση με τις τράπεζες – μέλη της, διαμόρφωσε και υπέβαλε για τον σκοπό αυτό στην Τράπεζα της Ελλάδος συγκεκριμένη πρόταση. Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε ήδη, ότι πρόκειται να δημοσιευθεί σχετική απόφαση, σύμφωνα με την οποία:

– Το διοικητικό μέτρο της στέρησης βιβλιαρίου επιταγών εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που ο ίδιος εκδότης εκδώσει μέσα σ’ ένα δωδεκάμηνο ακάλυπτες επιταγές που υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ (αντί των 600 ευρώ που ίσχυε).

– Εφόσον η επιταγή που έχει σφραγισθεί, εξαιτίας της μη ύπαρξης διαθεσίμων κεφαλαίων για την πληρωμή της, εξοφληθεί μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία των οκτώ (8) ημερών, η επιταγή αυτή δεν αναγγέλλεται στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. και συνεπώς, δεν επιβάλλεται διοικητική ποινή, αλλά ούτε καν η πληροφορία για τη σφράγισή της διακινείται.

– Παρέχεται η ευχέρεια στις Τράπεζες να επαναχορηγούν βιβλιάρια επιταγών, παρά την ισχύ διοικητικής ποινής, στις περιπτώσεις που η εκδότρια επιχείρηση ενταχθεί σε καθεστώς αναβίωσης ή εξυγίανσης.