ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

EN ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Οικονομικός διευθυντής στη ΔΕΗ, ο Γ. Αγγελόπουλος

Ο κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών στη ΔΕΗ. Την τοποθέτηση του κ. Αγγελόπουλου ενέκρινε χθες το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ και όπως ανακοινώθηκε η επιλογή έγινε με βάση το καταστατικό της επιχείρησης, με τη διαδικασία των συνεντεύξεων των υποψηφίων από τριμελή επιτροπή (πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου). Ο κ. Αγγελόπουλος είναι μέλος του Δ.Σ. της Tellas και από το 2001 μέχρι σήμερα διετέλεσε διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικών Λειτουργιών της ΔΕΗ. Στο διάστημα 1981-1986 εργάσθηκε στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τη συγκεκριμένη θέση κατείχε επί έξι χρόνια ο κ. Γρηγόρης Αναστασιάδης, που υπέβαλε παραίτηση στα τέλη Σεπτεμβρίου επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, προκαλώντας σειρά δυσμενών σχολίων για την οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ και τις στρατηγικές επιλογές της διοίκησης της εταιρείας.

Αττικής: νέο καταναλωτικό

Ενα νέο καταναλωτικό δάνειο για την κάλυψη οικονομικών αναγκών της εορταστικής περιόδου, το Attica Christmas 2007Μ προσφέρει μέχρι τις 31/1/2007 η τράπεζα Αττικής. Το Attica Christmas χρηματοδοτεί καταναλωτικές ανάγκες μέχρι 10.000 ευρώ, έχει διάρκεια αποπληρωμής μέχρι και 72 μήνες, ενώ το επιτόκιο συνδέεται με το euribor μηνός πλέον του περιθωρίου, που εισπράττει η τράπεζα και το οποίο ανέρχεται σε 6%.

Διάθεση μετοχών Εurobank

Πραγματοποιήθηκε χθες η διάθεση των ιδίων μετοχών της EFG Eurobank, που αφορούσε περίπου 2 εκατ. μετοχές (περίπου το 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας). Η τιμή διάθεσης των μετοχών καθορίστηκε στα 26,90 ευρώ ανά μετοχή.

Υγεία: κάλυψη αύξησης 61,12%

Ολοκληρώθηκε η αύξηση κεφαλαίου του Υγεία με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, η οποία καλύφθηκε κατά 61,12% με την καταβολή συνολικού ποσού 5.362.954,57 ευρώ.

Με απόφαση του Δ.Σ., οι υπόλοιπες 8.319.623 μετοχές που έμειναν αδιάθετες, διατέθηκαν σε μέλη του Δ.Σ., στελέχη, ιατρούς και το προσωπικό της εταιρείας και συνεργαζομένων εταιρειών, καθώς και στη Marfin Capital. Ετσι, η αύξηση καλύφθηκε πλήρως και το συνολικό της ποσό ανήλθε σε 8.774.000 ευρώ. Πλέον, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα αυξηθεί κατά 8.774.000 ευρώ, με την έκδοση 21.400.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,41 ευρώ εκάστη.

Ομολογιακό 10 εκατ. ευρώ η ΤΕΧ-ΟΛ

Τη Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2006, η Τεχνική Ολυμπιακή Α.Ε. προχώρησε στη σύναψη ομολογιακού δανείου ύψους 10 εκατ. ευρώ με την Τράπεζα Κύπρου. Τα χρήματα που θα αντληθούν από την έκδοση του δανείου θα χρησιμοποιηθούν για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της εταιρείας και πιο συγκεκριμένα για την αποπληρωμή βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων. Η διάρκεια του ομολογιακού δανείου έχει οριστεί σε 2 έτη. Η διοίκηση της Τεχνικής Ολυμπιακής εκτιμά ότι η σύναψη του ανωτέρω δανείου θα βοηθήσει ουσιαστικά στην πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδιασμού της εταιρείας, μέσα από την ενίσχυση της κεφαλαιακής της ρευστότητας.

Βραβεία για απόδοση Αμοιβαίων

Απονεμήθηκαν και φέτος τα Ετήσια Βραβεία Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Global Group στους καλύτερους διαχειριστές Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Η βράβευση έγινε με κριτήριο τις αποδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων κατά την τελευταία διετία και διακρίθηκαν 10 αμοιβαία κεφάλαια. Πρόκειται για τα Credit Agricole Asset Management VAR2, Ελληνική Ομολογιακό Εξωτερικού, Alpha Trust Strategic Bond Εξωτερικού, Proton Μικτό Εξωτερικού, Κύπρου Ελληνικό Μετοχικό Εσωτερικού, NOVA /Π&Κ Small Cap Μετοχικό Εσωτερικού, Ελληνική Κυπριακό Μετοχικό Εσωτερικού και Proton Μετοχική Διαχείριση Ιδιωτών. Επίσης, η Alpha Trust ΑΕΔΑΚ βραβεύτηκε ως η καλύτερη ΑΕΔΑΚ βάσει των τεταρτημορίων και η Alpha Trust Μετοχική Διαχείριση Ιδιωτών και Θεσμικών για την καλύτερη μέση ετήσια απόδοση από το 1988 έως σήμερα.

Μείωση κεφαλαίου η Ιnfo-Quest

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 9.741.044 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,20 ευρώ, με συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων ετών, αποφάσισε η χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση της Info-Quest. Ετσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε 34.093.654 ευρώ και διαιρείται σε 48.705.220 άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,70 ευρώ η κάθε μία. Η γενική συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά την επέκταση του σκοπού της εταιρείας ώστε να συμπεριλάβει και τους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων. Η εταιρεία εκτιμά ότι στην παρούσα φάση οι νέες δραστηριότητες δεν θα επιδράσουν σημαντικά στην οικονομική της κατάσταση.

Νέο ασφαλιστικό προϊόν

Ενα νέο πολυασφαλιστήριο το οποίο παρέχει πλήρη κάλυψη από όλους τους πιθανούς κινδύνους που απειλούν μια κατοικία και το περιεχόμενό της, δημιούργησε η EFG Eurolife Ασφαλιστική. Πρόκειται για το «Sweet Home», ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του οποίου είναι ότι αποζημιώνει σε πραγματικές αξίες. Συγκεκριμένα η ασφαλιστική αποζημίωση που καταβάλει η εταιρεία για το ακίνητο υπολογίζεται σύμφωνα με το τρέχον κατασκευαστικό κόστος, ενώ για το περιεχόμενο καταβάλλεται το ποσό που απαιτείται για την αντικατάσταση κάθε αντικειμένου με καινούργιο. Το πρόγραμμα καλύπτει μία κατοικία για ζημιές που μπορεί να προκληθούν από φωτιά, σεισμό, κλοπή και πολλούς άλλους συναφείς κινδύνους και επιπλέον προσφέρει δωρεάν τεχνική βοήθεια 24 ώρες το 24ωρο για την κάλυψη επειγόντων περιστατικών για επισκευή βλαβών, ασφάλιση σεισμού, κάλυψη οικογενειακής αστικής ευθύνης σε περίπτωση πρόκλησης σωματικής βλάβης σε τρίτο άτομο από τον ασφαλισμένο ή την οικογένειά του κ.ά.