ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανοδικά ο δείκτης κύκλου εργασιών

Αύξηση 9,4% σημείωσε τον Οκτώβριο του 2006 ο δείκτης κύκλου εργασιών στην ελληνική μεταποίηση, σύμφωνα με χθεσινά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ). Πρωταγωνιστικό ρόλο παίζουν οι κλάδοι ιατρικών οργάνων, ηλεκτρικών συσκευών και βασικών μετάλλων. Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι η βιομηχανικές παραγγελίες στο επισκοπούμενο διάστημα αυξήθηκαν κατά 7,8% με τους επιμέρους δείκτες να σημειώνουν αύξηση 25,4% στα ενδιάμεσα αγαθά, 12,9% στα κεφαλαιουχικά, 9,3% στα διαρκή καταναλωτικά και 15% στα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Στην εγχώρια αγορά ο δείκτης νέων παραγγελιών αυξήθηκε 3,3% έναντι 16,9% στην εξωτερική αγορά.