ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΒΒ+ για την Αγροτική Τράπεζα από την Fitch

Βασική βαθμολογία (IDR) ΒΒΒ+ χορήγησε στην Αγροτική Τράπεζα ο διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch. Ακόμη έθεσε βραχυπρόθεσμη βαθμολογία F2 και βαθμολογία support στο 2. Οι προοπτικές για τη βαθμολογία IDR φέρουν τον χαρακτηρισμό «σταθερές». H Fitch σχολίασε ότι οι βαθμολογίες αυτές αντανακλούν την πιθανή στήριξη από το ελληνικό δημόσιο, που κατέχει το 77,32% των μετοχών της τράπεζας, σε περίπτωση δυσκολιών εξυπηρέτησης του χρέους της Αγροτικής. Επιπλέον, τόνισε ο διεθνής οίκος, αντικατοπτρίζουν το ισχυρό δίκτυο στις καταθέσεις, την καλή ρευστότητα και τη βελτίωση της κερδοφορίας από τη θετική πλευρά και από την αρνητική το υψηλό ποσοστό προβληματικών δανείων (14,3% του συνόλου), τη σταδιακή αύξηση του πιστωτικού και χρηματιστηριακού κινδύνου από τις μεγάλες μετοχικές επενδύσεις και τη σχετικά υψηλή βάση κόστους.