ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η σωστή διαχείριση μειώνει το κόστος, αυξάνει το αποτέλεσμα

Η σωστή διαχείριση στον εφοδιασμό και η μέτρηση κινδύνου μπορεί να μειώσουν σημαντικά το κόστος και να αυξήσουν τη συνολική αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. Αυτό προέκυψε από την εκδήλωση που πραγματοποίησε το Ελληνικό Ινστιτούτο Προμηθειών (ΕΙΠ) χθες το απόγευμα με θέμα Financial Risk Management in Purchasing – Πώς να διασφαλίσετε την επιχείρησή σας από τη μεταβλητότητα των τιμών: προϊόντων, επιτοκίων, συναλλάγματος και ναύλων.

Η εκδήλωση αφορούσε στελέχη προμηθειών – αγορών & εφοδιασμού και τα στελέχη των οικονομικών υπηρεσιών επιχειρήσεων τα οποία επιθυμούν να ενημερωθούν για τα εργαλεία και τις μεθόδους που υπάρχουν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου που εκδηλώνεται από τη μεταβλητότητα των τιμών φυσικών προϊόντων, επιτοκίων, ξένων νομισμάτων και ναύλων που έχει προκύψει από την παγκοσμιότητα και την απελευθέρωση των αγορών. Ομιλητές ήταν ανώτατα στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων, τραπεζών και καθηγητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μεταξύ των οποίων οι Ανδρέας Μερίκας, Μιχάλης Γκλεζάκος και Λάμπρος Λάιος (πρόεδρος Hellenic Purchasing Institute και αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Πειραιώς).