ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Nexans Ελλάς πέρασε σε κερδοφορία

Αρχίζει να αποδίδει καρπούς το πρόγραμμα αναδιάρθωσης που πραγματοποίησε η Nexans Ελλάς τη τελευταία διετία.

Η εισηγμένη θυγατρική του φερώνυμου γαλλικού ομίλου πέρασε σε κερδοφορία το τρίτο τρίμηνο του 2006 έναντι ζημιών το αντίστοιχο διάστημα του 2005 και αφετέρου προγραμματίζεται μέσα στο 2007 η ανάπτυξη των πωλήσεων σε ανταγωνιστικές αγορές του εξωτερικού και ιδιαίτερα στις βαλκανικές χώρες, στις χώρες της Μέσης Ανατολής και σε ορισμένες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Η Nexans Ελλάς λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες που επικρατούν πλέον στην ελληνική αγορά ενεργειακών και τηλεπικοινωνιακών καλωδίων πραγματοποίησε την τελευταία διετία τις εξής επιχειρηματικές κινήσεις:

– Μεταφορά των Κεντρικών Υπηρεσιών της Αθήνας στο εργοστάσιο της εταιρείας στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας.

– Μετεγκατάσταση των Εμπορικών της Υπηρεσιών στο Κέντρο Διανομής Αττικής της εταιρείας στον Αγιο Ιωάννη Ρέντη.

– Εγκατάσταση του νέου υπερσύγχρονου ολοκληρωμένου πληροφορικού συστήματος (SAP) που λειτουργεί επιτυχώς από τις αρχές του 2005, στοχεύοντας στη δραστική μείωση του έμμεσου κόστους και την άμεση αύξηση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών της.

Κέρδη έναντι ζημιών και αύξηση στις πωλήσεις εμφάνισε η εταιρεία Nexans στο εννεάμηνο του 2006, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και με βάση τα ΔΛΠ. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα δημοσιευμένα στοιχεία της περιόδου (με βάση τα ΔΛΠ) ο κύκλος εργασιών της Nexans παρουσιάζει αύξηση 48,55%, καθώς διαμορφώθηκε στα 90,278 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 60,773 εκατ. ευρώ του εννεαμήνου του 2005. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων μετά φόρων η εταιρεία παρουσίασε κέρδη ύψους στις 1,013 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με ζημίες ύψους 2,083 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Η Nexans Ελλάς παράγει καλώδια ενέργειας, χαμηλής, μέσης και υψηλής τάσης, υπόγεια, εναέρια και υποβρύχια. Παράγει επίσης καλώδια τηλεπικοινωνιών, χάλκινα και οπτικών ινών, υπόγεια, εναέρια και υποβρύχια. Ακόμη διαθέτει ειδικά καλώδια όπως πυρίμαχα, χαμηλής εκπομπής καπνού και αερίων, σιδηροδρόμων, αεροδρομίων, ναυτικού τύπου και άλλα. Στο χώρο των εγκαταστάσεων «με το κλειδί στο χέρι», η εταιρεία διαθέτει τη συνολική εμπειρία του ομίλου NEXANS, τόσο για συστήματα εδάφους όσο και για υποβρύχια καλώδια.