ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε 2 γυναίκες επιστήμονες το βραβείο L’Oreal-Unesco

Σε δύο γυναίκες επιστήμονες δόθηκε φέτος το βραβείο της «L’OREAL-UNESCO». Πρόκειται για τη βιολόγο, λέκτορα δρα Γαζούλη Μαρία και τη χημικό, ερευνήτρια δρα Ματζιάρη Μαγδαληνή. Βραβεύτηκαν πρόσφατα με το Βραβείο 2006 «L’ΟRΕΑL-UΝΕSCΟ:

Για τις Γυναίκες στην Επιστήμη» για το επιστημονικό τους έργο.

Το Βραβείο πέραν της αναγνώρισης για το επιστημονικό και ερευνητικό έργο, περιλαμβάνει οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ για την κάθε ερευνήτρια για ενθάρρυνση του ερευνητικής πορείας.

Το πρόγραμμα ελληνικών βραβείων L’OReAL-UNESCO, που ξεκίνησε φέτος στην Ελλάδα, αναγνωρίζει και βραβεύει ανερχόμενες γυναίκες επιστήμονες που έχουν υλοποιήσει υποδειγματική έρευνα στον χώρο των βιοεπιστημών και των επιστημών των υλικών και έχουν παραγάγει έργο με σημαντική επιστημονική αξία.

Τα ελληνικά βραβεία 2006 L’OREAL-UNESCO για τις γυναίκες στην επιστήμη στο πρώτο έτος της έναρξής τους προσέλκυσαν πολύ σημαντικό αριθμό αιτήσεων από γυναίκες που πραγματοποιούν πρωτοποριακή και επαναστατική έρευνα.