ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στρατηγική προτεραιότητα για Πειραιώς η αύξηση του μεγέθους της

Η πρόταση της Τράπεζας Πειραιώς προς το κυπριακό συγκρότημα αποτυπώνει τη στρατηγική προτεραιότητα της εγχώριας τράπεζας για την αύξηση του μεγέθους της με τελικό στόχο τη μείωση της απόστασης που τη χωρίζει σήμερα από την EFG Eurobank και την Alpha Bank. Σύμφωνα με τα στοιχεία του εννεαμήνου, το ενεργητικό της Τράπεζας Πειραιώς διαμορφώνεται στα 28,7 δισ. ευρώ και υπολείπεται περίπου κατά 20 δισ. ευρώ από το μέγεθος των δύο μεγάλων ιδιωτικών τραπεζών. Η συνένωση Πειραιώς – Κύπρου θα δημιουργούσε μια τράπεζα με ενεργητικό που προσεγγίζει τα 55 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας αισθητά αυτό της EFG Eurobank (50 δισ. ευρώ) όσο και της Alpha Bank (48 δισ. ευρώ). Στελέχη του ομίλου Πειραιώς σημειώνουν πάντως ότι η κυπριακή τράπεζα αποτελεί μια ειδική περίπτωση, λόγω της μεγάλης συμπληρωματικότητας, και αν η προσπάθεια συνεργασίας δεν έχει αίσιο τέλος τότε θα συνεχιστεί η οργανική ανάπτυξη. Ωστόσο, πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι με τη σταδιακή ωρίμανση της τραπεζικής αγοράς η οργανική ανάπτυξη θα φέρνει ολοένα και δυσκολότερα μεγέθη και στο πλαίσιο αυτό ο όμιλος Πειραιώς εξετάζει τη «γρήγορη» μεγέθυνσή του μέσω εξαγορών προκειμένου να αντιμετωπίσει με ίσους όρους τις άλλες μεγάλες τράπεζες σε ένα επόμενο στάδιο ανακατατάξεων στο κλάδο. Από την πλευρά της η Τράπεζα Κύπρου δεν βιάζεται, υπογραμμίζει τις πολλές εναλλακτικές δυνατότητες επιλογών που διαθέτει, και μεταδίδει ότι προτεραιότητά της αποτελεί η περαιτέρω αυτόνομη ανάπτυξή της. Ωστόσο, η έμφαση που δίνεται, μέσω της χθεσινής ανακοίνωσης, στο ύψος του τιμήματος ερμηνεύεται από πολλούς αναλυτές ως τακτικός ελιγμός. Δηλαδή, οι Κύπριοι αναγνωρίζουν την ανάγκη μεγέθυνσης στο σημερινό περιβάλλον αλλά ζητούν υψηλότερο τίμημα. Στο πλαίσιο αυτό, στελέχη τραπεζών εκτιμούν ότι η πρόταση της Τράπεζας Πειραιώς αποτελεί μόνο το σημείο εκκίνησης των διεργασιών. Προδικάζουν νέα κίνηση της Πειραιώς, μετά τις γιορτές, και δεν αποκλείουν την εμπλοκή και άλλων εγχωρίων τραπεζών στη διεκδίκηση της κυπριακής τράπεζας.