ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

EN ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Αίτηση της ΕFG Eurobank για το 100% της DZI Βank

Ξεπερνά πλέον το 90% η συμμετοχή της EFG Eurobank στη βουλγαρική τράπεζα DZI Bank, κατόπιν πρόσθετων συναλλαγών με διεθνείς θεσμικούς επενδυτές μέσω του χρηματιστηρίου της Σόφιας.

Με βάση την εξέλιξη αυτή και στο πλαίσιο των νομικών και κανονιστικών διατάξεων, o όμιλος Eurobank EFG υπέβαλε χθες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Βουλγαρίας αίτηση τροποποίησης της δημόσιας πρότασής της για απόκτηση και του υπολοίπου των μετοχών της DZI Bank. Οι τροποποιήσεις αφορούν την πρόθεση της Eurobank EFG να αποκτήσει το σύνολο (100%) των μετοχών της DZI Bank και να προχωρήσει στη διαγραφή της από το Χρηματιστήριο της Σόφιας.

Σημαντικές συμφωνίες η Visa Εurope

Συμφωνία με σημαντικές γερμανικές τράπεζες για την έκδοση των πρώτων καρτών V PAY στην Ευρώπη, υπέγραψε η Visa Europe. Πρόκειται για τις τράπεζες DZ BANK, WGZ BANK, καθώς και την Ενωση Συνεταιριστικών Τραπεζών, οι οποίες θα ξεκινήσουν την έκδοση της νέας ευρωπαϊκής χρεωστικής κάρτας V PAY το 2007. Η Ενωση Συνεταιριστικών Τραπεζών δήλωσε ότι υποστηρίζει την ενίσχυση του ανταγωνισμού, μέσω προγραμμάτων συνεργασίας (co-branding) των χρεωστικών καρτών των Volksbanken και Raiffeisenbanken (VR-BankCards), με το V PAY. Οι κυριότερες τράπεζες της Ενωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών DZ Bank και WGZ Bank, θα διευκολύνουν τις συνεργαζόμενες τράπεζες στην έκδοση καρτών co-branded με electronic cash και V PAY. Η συμφωνία μεταξύ των DZ BANK, WGZ BANK, των Συνεταιριστικών Τραπεζών και της Visa Europe αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της υλοποίησης της Ενιαίας Αγοράς Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA). Η συνεργασία μεταξύ των Συνεταιριστικών Τραπεζών και της Visa Europe ενισχύει για πρώτη φορά τον ανταγωνισμό στα προγράμματα co-branded χρεωστικών καρτών με ευρωπαϊκούς οργανισμούς καρτών πληρωμών.

Η Επίλεκτος για το τελικό σχήμα

Ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας παραμένει η κύρια δραστηριότητα της εισηγμένης Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία ΑΕΒΕ, επισημαίνει με επιστολή της προς το Χ.Α. η διοίκηση της εταιρείας, αποσαφηνίζοντας ότι δεν έχει ακόμη καθορίσει το τελικό σχήμα μέσω του οποίου θα δραστηριοποιηθεί στον κλάδο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Μεταξύ άλλων η εταιρεία επισημαίνει ότι συνεχίζει να επενδύει στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, εκσυγχρονίζοντας τις μονάδες της και ισχυροποιώντας το δίκτυο πωλήσεών της. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία έρευνας και προετοιμασίας φακέλου για αδειοδότηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκές πηγές ή και βιομάζα.

SingularLogic: κάλυψη αύξησης

Κατά 100% καλύφθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφάσισε η β΄ επαναληπτική Γ.Σ. της SingularLogic της 18ης/09/2006, με την καταβολή συνολικού ποσού 56.000.000 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 20.000.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,30 ευρώ. Η διοίκηση της εισηγμένης ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της αύξησης υποστηρίζοντας ότι καλύφθηκε κατά «το ήμισυ από στρατηγικούς και θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού και κατά το ήμισυ από Ελληνες επενδυτές». Κατόπιν των ανωτέρω και την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα αυξηθεί κατά 6.000.000 ευρώ, με την έκδοση 20.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη.