ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εναλλακτικές ενισχύσεις στους εργαζόμενους της ΒΦΛ

Εναλλακτικές μορφές ενίσχυσης για τους εργαζόμενους της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων (ΒΦΛ), που απασχολούνται στο εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης και θα αποχωρήσουν στο πλαίσιο της εξυγίανσης της εταιρείας, προβλέπει διάταξη νόμου που υπέγραψαν οι υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργος Αλογοσκούφης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Σάββας Τσιτουρίδης. Με τη διάταξη αυτή, η οποία θα προωθηθεί σύντομα στη Βουλή για ψήφιση, δίνεται η δυνατότητα στους μισθωτούς της ΒΦΛ που δεν έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης, να επιλέξουν ένα από τα ακόλουθα προγράμματα του ΟΑΕΔ:

– αυτοαπασχόλησης

– νέων θέσεων εργασίας

– επανακατάρτισης

– τακτικής επιδότησης ανεργίας και

– ειδικής επιδότησης ανεργίας.

Στα προγράμματα του ΟΑΕΔ μπορούν να ενταχθούν και όσοι έχουν σύμβαση έργου ή άλλη παρεμφερή μορφή απασχόλησης, εφόσον εργάζονται στο εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης τουλάχιστον δύο χρόνια και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Ειδικά για το πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης ανεργίας, μπορούν να ενταχθούν μισθωτοί ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ ή ΤΣΜΕΔΕ, καθώς και απασχολούμενοι με σύμβαση έργου που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, εφόσον εργάζονται στο εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης τουλάχιστον για τρία χρόνια. Οσοι επιλέξουν το πρόγραμμα επανακατάρτισης, μπορούν να ενταχθούν και σε ένα από τα υπόλοιπα τέσσερα προγράμματα του ΟΑΕΔ, αλλά όχι ταυτόχρονα. Η ειδική επιδότηση ανεργίας θα διαρκεί μέχρι να συμπληρώσουν οι εργαζόμενοι που θα αποχωρήσουν τις προϋποθέσεις για τη λήψη πλήρους ή μειωμένης σύνταξης γήρατος, με μέγιστο χρονικό όριο τους 72 μήνες. Το όριο αυτό θα μπορεί να παραταθεί με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Το μηνιαίο επίδομα της ειδικής επιδότησης ανεργίας θα είναι ίσο με το 80% του τελευταίου μισθού ή το 25πλάσιο του ημερομισθίου και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ποσό των 1.500 ευρώ. Προβλέπεται, επίσης, η καταβολή πρόσθετου βοηθήματος από τον ΟΑΕΔ, επιπλέον της αποζημίωσης απόλυσης που θα πάρουν όσοι αποχωρήσουν από την επιχείρηση. Το βοήθημα αυτό φθάνει στο 100% της αποζημίωσης, για ποσά αποζημίωσης μέχρι 15.000 ευρώ, ενώ για τα μεγαλύτερα ποσά αποζημίωσης το βοήθημα θα κυμαίνεται από το 80% έως το 20% της αποζημίωσης.