ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Cosmote συγκέντρωσε 98% της Γερμανός

Ποσοστό που ξεπερνάει και το 98% των μετοχών της Γερμανός ΑΒΕΕ περιήλθε τελικά στον έλεγχο της Cosmoholding Cyprus Limited, θυγατρικής κατά 100% της Cosmote, μετά το πέρας και της περιόδου ισχύος της δημόσιας πρότασης, με σκοπό την αγορά του συνόλου των μετοχών της πρώτης. Χθες, έληξε η περίοδος της δημόσιας προσφοράς που είχε αρχίσει από τις 23 Νοεμβρίου με τίμημα ανά μετοχή τα 19 ευρώ και η Cosmote διά της θυγατρικής της απέκτησε πάνω από το 98% της Γερμανός. Εντός του πρώτου διμήνου του 2007 η μετοχή της Γερμανός θα αποσυρθεί και από το ταμπλό της Σοφοκλέους, αφού προηγηθεί εξαγορά του εναπομείναντος ποσοστού (κάτι λιγότερο από 2%) και αφού η Γ.Σ. λάβει την απαιτούμενη απόφαση για διαγραφή της μετοχής από το Χ.Α.

Οι διεργασίες γύρω από την εξαγορά της Γερμανός από την Cosmote θα ξεπεράσουν και το ένα έτος, αν συνυπολογιστεί και ο χρόνος των μυστικών διαβουλεύσεων – διαπραγματεύσεων που άρχισαν πέρυσι τέτοιο καιρό. Στις 5 Μαΐου, αφού είχε ήδη διαρρεύσει η πληροφορία, η Cosmote επιβεβαίωσε τη συμφωνία εξαγοράς της Γερμανός με τίμημα 1,3 δισ. ευρώ, μετά την απ όσχιση του βιομηχανικού κλάδου, των δικτύων λιανικής σε Πολωνία, Ουκρανία και Κύπρο και την πώληση της συμμετοχής στα ΚΑΕ.

Αρχικά εξαγοράσθηκε το 42% (34,29% από τον κ. Π. Γερμανό και 7,71% από τρίτα πρόσωπα συνδεδεμένα με αυτόν), ενώ ακολούθησε και «δημόσια προσφορά», εν μέσω κριτικής η οποία δεν αντιμετωπίσθηκε ούτε με ασθενή επιχειρήματα.

Ακολούθησε αποχώρηση της Vodafone από δίκτυο πωλήσεων της Γερμανός, ενώ για τον Μάιο έχει ορισθεί και το διαζύγιο με την ΤΙΜ.

Το υπερτίμημα για την απόκτηση της Γερμανός, οι υποψίες περί εσωτερικής πληροφόρησης που συνέβαλαν στο ράλι της μετοχής εντός πενταμήνου από τα 12 στα 19 ευρώ περίπου αλλά και η προηγηθείσα αναχαίτιση όλων των προσπαθειών για την αυτόνομη ανάπτυξη δικτύου λιανικής από Cosmote και ΟΤΕ εξακολουθούν να χρωματίζουν γκρίζα τη συγκεκριμένη εξαγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2005, το τίμημα εξαγοράς για τον κλάδο που η Cosmote απέκτησε α) ισοδυναμεί με το τριπλάσιο των πωλήσεων της Γερμανός για το 2005 και β) είναι ίσο με 54 φορές τα κέρδη και με 22 φορές το ΕΒΙΤDΑ. Υπενθυμίζεται ότι βάσει της συμφωνίας ο κ. Π. Γερμανός θα επανεπενδύσει στην εταιρεία αποκτώντας το 10% διατηρώντας και τη θέση του προέδρου και παραμένοντας για 3 έως 5 χρόνια.