ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι καταναλωτικές συνήθειες, κύρια αιτία της μικρής διείσδυσης του e-εμπορίου

Αύξηση κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου παρουσίασαν στο α΄ τρίμηνο του 2006 οι αγορές μέσω Διαδικτύου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΣΥΕ). Το 8,9% των ανθρώπων που συμμετείχαν στην έρευνα της ΕΣΥΕ απάντησε θετικά στο ερώτημα αν έχει πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές αγορές, ενώ το 2004 το αντίστοιχο ποσοστό δεν ξεπερνούσε το 4%. Πάντως, το 82,9% των ερωτηθέντων απάντησε ότι δεν έχει πραγματοποιήσει ποτέ αγορές μέσω του Internet, ενώ η πλειοψηφία όσων προτιμούν τα ηλεκτρονικά καταστήματα προέρχεται από τις ηλικίες μεταξύ 16 – 34 ετών. Το 61% των ηλεκτρονικών αγορών πραγματοποιείται από άτομα ηλικίας 16 – 34 ετών, ενώ οι περισσότεροι από τους επισκέπτες των ηλεκτρονικών καταστημάτων είναι απόφοιτοι ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης (61,5%) και μισθωτοί (55%).

Κύρια αίτια της μικρή διείσδυσης του ηλεκτρονικού εμπορίου στον πληθυσμό αποτελούν οι καταναλωτικές συνήθειες των χρηστών (58%), αλλά και η εντύπωση ότι υπάρχουν κίνδυνοι για την ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων (44,9%). Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που αγοράστηκαν ή παραγγέλθηκαν από το Διαδίκτυο, για προσωπική χρήση, κατά τη χρονική περίοδο Απριλίου 2005 – Μαρτίου 2006, είναι, κατά το πλείστον, βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, υλικό ηλεκτρονικής εκμάθησης (35%), λογισμικό για ηλεκτρονικούς υπολογιστές (31%) και DVDs, CDs, βιντεοκασέτες κ.λπ. (28,3%).

Το ποσοστό των χρηστών που προέβησαν σε αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών κατά τους τελευταίους 12 μήνες και αντιμετώπισαν προβλήματα είναι πολύ μικρό, 4,8%. Τα κυριότερα προβλήματα που δήλωσαν είναι ο μεγαλύτερος, από τον αναφερόμενο, χρόνος παράδοσης (47,6%), η δυσκολία ή μη ικανοποιητική ανταπόκριση σε τυχόν παράπονα ή αποζημιώσεις (25,4%).