ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο 7,25% το επιτόκιο της τράπεζας Κύπρου

Σε ισχύ τίθενται από σήμερα τα νέα επιτόκια της τράπεζας Κύπρου που περιλαμβάνουν αυξήσεις έως και 0,25 στις αποδόσεις των καταθέσεων και στα κυμαινόμενα επιτόκια χορηγήσεων. Συγκεκριμένα μετά την αναπροσαρμογή, το βασικό επιτόκιο χορηγήσεων της τράπεζας διαμορφώνεται σε 7,25%, το βασικό επιτόκιο επαγγελματικής πίστης σε 7,75%, ενώ κατά 0,25 αυξάνονται τα κυμαινόμενα και σταθερά επιτόκια προσωπικών και καταναλωτικών δανείων, τα κυμαινόμενα επιτόκια των τρεχούμενων λογαριασμών με δικαίωμα υπερανάληψης, των στεγαστικών δανείων και των πιστωτικών καρτών.

Σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις τα επιτόκια των λογαριασμών ταμιευτηρίου και των τρεχούμενων λογαριασμών για ποσά κατάθεσης από 3.001 – 10.000 διαμορφώνονται σε 0,90%, για ποσά από 10.001 – 50.000 σε 1,40% και για ποσά από 50.001 και άνω σε 2,10%. Το επιτόκιο του λογαριασμού Notice με προειδοποίηση 8 ημερών, για ποσά κατάθεσης από 7.500 – 30.000, διαμορφώνεται σε 2,60% (ή 2,80% με προειδοποίηση 35 ημερών), ενώ για μεγαλύτερα ποσά αυξάνεται σε 3,25% (ή 3,45%). Η ετήσια προθεσμιακή κατάθεση Reflex, που αυξάνει το επιτόκιο κάθε τρίμηνο, εκτοκίζεται με 3,55%, 3,80%, 4,05% και 4,30% το 1ο, 2ο, 3ο και 4ο τρίμηνο αντίστοιχα. Οι καταθετικοί λογαριασμοί Εισοδήματος 3, 6, &12 Μηνών, οι οποίοι καταβάλλουν τους τόκους κάθε μήνα, έχουν επιτόκια 3,55%, 3,75% και 3,90% αντίστοιχα, ενώ το επιτόκιο του λογαριασμού Advance ενός έτους ιδιωτών, διαμορφώνεται σε 3,85%.