ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

H είσοδος ξένου fund στόχος της «Καραμολέγκου»

Σε συζητήσεις με ξένο fund που επιθυμεί να εισέλθει στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης «Καραμολέγκος», διεξάγει αυτή την περίοδο η βασική μέτοχος της επιχείρησης κ. Μαρία Καραμολέγκου. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Κ», οι διαπραγματεύσεις αφορούν τη διάθεση του ποσοστού που ελέγχει η κ. Καραμολέγκου και το οποίο υπερβαίνει το 20%. Πηγές προσκείμενες στη διοίκηση αναφέρουν ότι και ο αδελφός της κ. Καραμολέγκου και διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης Μανώλης Καραμολέγκος φέρεται να είναι σύμφωνος για την υλοποίηση της συμφωνίας. Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση και τις τιμές των προϊόντων είναι κυρίως το εισόδημα και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των καταναλωτών, καθώς και οι αγοραστικές και καταναλωτικές τους συνήθειες. Η ζήτηση του ψωμιού θεωρείται ανελαστική στις μεταβολές της τιμής και στο ύψος του εισοδήματος του καταναλωτή.

Ανοδο στις πωλήσεις, μείωση των κερδών προ φόρων και μετά φόρων και σημαντική αύξηση του συνόλου των υποχρεώσεών της και δη των βραχυπρόθεσμων, εμφάνισε η Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο μητρικής εταιρείας το εννεάμηνο του 2006.

Συγκεκριμένα, σε ενοποιημένο επίπεδο οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 11,19% και ανήλθαν το εξεταζόμενο διάστημα σε 32,462 εκατ. ευρώ έναντι 29,195 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2005. Σε ό, τι αφορά τα κέρδη μετά από φόρους αυτά ανήλθαν στα 334.944 ευρώ έναντι 769.063 ευρώ σημειώνοντας κάμψη 56,44%, με αποτέλεσμα τα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή να ανέλθουν στα 0,03 ευρώ από 0,08 ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο ένα χρόνο πριν. Αυξήθηκε το σύνολο των υποχρεώσεων, σε επίπεδο ομίλου κατά 32,44% και ανήλθαν στα 62,294 εκατ. ευρώ -το μεγαλύτερο μέρος των οποίων είναι βραχυπρόθεσμες- από 47,035 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 51,087 εκατ. ευρώ από 39,402 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 29,65%. Σημειώνεται τέλος ότι επί των ακινήτων του ομίλου υφίστανται συνολικά υποθήκες – προσημειώσεις προς εξασφάλιση τραπεζικών δανείων ποσού 19,44 εκατ. ευρώ.