ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η εβδομάδα που έρχεται

Σήμερα ΛΑΝ – ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.: Β’ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στις 10:00, στα γραφεία της Εταιρείας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1, Περιστέρι. Μεταξύ των θεμάτων ημερησιας διάταξης: Εγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση από την Εταιρεία της ΤΕLΕΡΑSSΡΟRΤ (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου η ΕΣΥΕ ανακοινώνει τα προσωρινά στοιχεία των εμπορευματικών συναλλαγών για τον μήνα Οκτώβριο.

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 11:00, στα γραφεία της Εταιρείας, στον Δήμο Παιανίας Αττικής (θέση 19 χλμ. της νέας οδού Παιανίας – Μαρκοπούλου, Β’ συγκρότημα, δεξιά για το βαίνοντα προς Μαρκόπουλο, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Ανάκληση της απόφασης της από 27.10.2005 Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, περί έγκρισης Προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών της Εταιρείας σε πρόσωπα εκ των αναφερομένων στην παρ. 9 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/20, ως ισχύει.

ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ Α.Ε.: Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, στις 09:00, στα γραφεία της Εταιρείας, Θηβών 210, Αγιος Ιωάννης Ρέντης, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Τροποποίηση του άρθρου 20 του Καταστατικού της εταιρείας, σχετικά με τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού για τη Βιομηχανία ανακοινώνεται από την ΕΣΥΕ για τον μήνα Νοέμβριο 2006.

BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.: Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, στις 15:00, στα γραφεία της Εταιρείας, Καλλιρρόης 98, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά (94.896,054) ευρώ δι’ αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ευρώ (0,006). 2. Καθορισμός της ονομαστικής αξίας της μετοχής εις (0,306) ευρώ.

RΑΙΝΒΟW: Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρείας, στις 10:00, στα γραφεία της Εταιρείας, Ηλία Ηλιού 75, 5ος όροφος, N. Κόσμος, με θέματα ημερήσιας διάταξης μεταξύ άλλων: Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.07.2005 μέχρι 30.06.2006.

Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου, στοιχεία για τα οδικά ατυχήματα και τον Δείκτη Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο για τον Οκτώβριο ανακοινώνονται από την ΕΣΥΕ.

ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.: Β’ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρείας, στις 10:30, στα γραφεία της Εταιρείας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1, Περιστέρι. Μςταξύ των θεμάτων: 1. Αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας, τροποποίηση του οικείου άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίησή του. 2. Εγκριση ομολογιακού δανείου.