ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εκπαιδεύονται 15 νέοι στην υποδηματοποιία

Αρχισε πάλι να λειτουργεί το Τμήμα Υποδηματοποιίας με τη συμμετοχή αρχικά 15 εκπαιδευόμενων, ύστερα από πρωτοβουλία της διοίκησης του ΕΛΚΕΔΕ.

Στην απόφαση αυτή οδήγησε η διαπίστωση ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις υποδηματοποιίας δεν βρίσκουν εύκολα τεχνικά στελέχη εξειδικευμένα στην αλυσίδα της παραγωγής υποδημάτων.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου, στην πλειοψηφία τους οικογενειακής μορφής με 5-10 εργαζόμενους, αν και διαθέτουν την τεχνογνωσία είναι αναγκασμένες να εξειδικεύουν εργαζόμενους στην παραγωγική διαδικασία, ή να καταφεύγουν στη λύση των εξωτερικών συνεργατών, κάτι που μειώνει σε σημαντικό βαθμό την «αποκλειστικότητα» στον σχεδιασμό και τις τεχνικές κατασκευής.

Η λειτουργία του τμήματος υποδηματοποιίας αποτελεί εκτός των άλλων και πάγια επιθυμία του κλάδου, ο οποίος ενδιαφέρεται να αναδειχθούν τεχνικά καταρτισμένα στελέχη, τα οποία θα κληθούν στη συνέχεια να καλύψουν λειτουργικές θέσεις στις ελληνικές επιχειρήσεις υποδηματοποιίας.

Μαθήματα

Οι μαθητές του τμήματος διδάσκονται σχέδιο, τεχνικές κατασκευής, προγράμματα Η/Υ σχετικά με τον κλάδο υποδήματος (CAD CAM κ.λπ.), αποκτούν γνώσεις για τη χρήση των πρώτων υλών και τους τρόπους λειτουργίας των μηχανημάτων και ενημερώνονται για τις τάσεις της μόδας.