ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καθοριστική για το μέλλον της η αυριανή Γ.Σ. των ΚΛΩ-ΝΑ

Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η β΄ επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση των Κλωστηρίων Ναούσης Α.Ε., καθώς ουσιαστικά αποφασίζεται το μέλλον της εταιρείας. Η συνέλευση πραγματοποιείται αύριο, στις 10.30, στα γραφεία της εταιρείας, Κηφισού & Κωνσταντινουπόλεως, στο Περιστέρι. Στα θέματα ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνονται κατ’ αρχήν η έκδοση του ομολογιακού δανείου, μετατρέψιμου σε μετοχές, το οποίο εν μέρει θα καλύψει ο επενδυτής European Textile. Το ύψος του δανείου αγγίζει μέχρι και τα 16 εκατ. ευρώ και είναι διάρκειας μέχρι 5 ετών. Υπενθυμίζεται ότι η European Textile ανέλαβε την καταβολή ποσού 10 εκατ. ευρώ την οποία ζήτησαν οι κύριες πιστώτριες τράπεζες με την υπογραφή της συμφωνίας για τη χρηματοδότηση του επιχειρησιακού σχεδίου αναδιάρθρωσης του ομίλου στα τέλη Μαρτίου 2006.

Στη διάρκεια της ίδιας επαναληπτικής γενικής συνέλευσης θα συζητηθεί επίσης η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας, αλλά και θα ασκηθεί κριτική για την πορεία του σχεδίου αναδιάρθρωσης. Θα εξεταστούν εν ολίγοις η αποδοτικότητα των μέτρων που δύνανται να καταστήσουν την εταιρεία κερδοφόρα, αποφασίζοντας ουσιαστικά για τη βιωσιμότητά της. Ακόμη, θα διερευνηθούν η δυνατότητα σύναψης συμβολαίων συνεργασίας με μεγάλους πελάτες του εξωτερικού -στους οποίους η εταιρεία στήριξε την ανάπτυξιακή της πορεία στο παρελθόν-, αλλά και άλλα κρίσιμα θέματα, όπως η διάθεση αδρανών πάγιων περιουσιακών στοιχείων και συμμετοχών καθώς και η τροποποίηση του προγράμματος διάθεσης μετοχών της εταιρείας (stock option plan). Σημειώνεται ότι η εταιρεία πλέον προσανατολίζεται προς την παραγωγή ποιοτικώς ανώτερων προϊόντων, τα οποία έχουν μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους, σε μια προσπάθεια να διαφύγει το σκληρό ανταγωνισμό από τις χώρες χαμηλού κόστους. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, έχει ήδη πάψει να λειτουργεί με τη μορφή που ήταν γνωστή μέχρι και το 2005, προσανατολιζόμενη προς τη βελτίωση των λειτουργικών της κερδών.