ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

EN ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Και επισήμως οι διαπραγματεύσεις Μυτιληναίου – Εndessa

Επιβεβαίωσε, με επίσημη ανακοίνωσή της προς το Χ.Α. η εταιρεία Μυτιληναίος Α.Ε., ότι βρίσκεται σε «προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων» με τον ισπανικό ενεργειακό κολοσσό της Endessa, για τις οποίες διευκρινίσθηκε πάντως ότι «δεν πλησιάζουν προς το παρόν να ολοκληρωθούν…».

Η ελληνική εταιρεία επιθυμεί τη συνεργασία με διεθνή στρατηγικό εταίρο, καθώς προωθεί σχέδια ανάπτυξής της στον ενεργειακό κλάδο και όπως αναφέρει στην επίσημη ενημέρωσή της «η Endessa πληροί όλες τις προδιαγραφές». Διευκρινίζεται επίσης ότι η Endessa συνεχίζει να αποτελεί στόχο εξαγοράς από τη γερμανική Ε.ΟΝ, η οποία -ολοκλήρωση της εξαγοράς- θα προηγηθεί οποιασδήποτε συμφωνίας με τη Μυτιληναίος Α.Ε.

Η θυγατρική της Μυτιληναίος Α.Ε. ΜΕΤΚΑ συνήψε το 2006 συμφωνία με τη γαλλική Alstom, εξασφαλίζοντας τη μεταξύ τους συνεργασία στην ελληνική αλλά και στην ευρύτερη βαλκανική αγορά ενέργειας.

Απαγόρευση παιχνιδιού

Επειτα από καταγγελία του αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος Περιφερειακής Διοίκησης Κρήτης στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, για πυρκαγιά που προκλήθηκε στο εσωτερικό του παιχνιδιού SHENGANG ELECTRONIC τύπου SHEN KONG 520, απαγορεύθηκε η διάθεση στην αγορά του παιχνιδιού αυτού για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τη διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τα πρότυπα ασφαλείας των παιχνιδιών προκειμένου να εξακριβωθεί η καταλληλότητά του.

Επιτυχής δημόσια πρόταση

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία δημόσιας πρότασης της Marfin Popular Bank για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Marfin Financial Group και της Εγνατίας Τράπεζας. Τα ποσοστά που έχουν συγκεντρωθεί υπερβαίνουν τα ελάχιστα όρια που απαιτεί η νομοθεσία.

Αποχώρησε από την ΙCΑΡ

Η Alpha Bank ανακοίνωσε στο Χρηματιστήριο Αθηνών την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στην εταιρεία ICAP. Πρόκειται για ποσοστό που αντιστοιχεί στο 26,96% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ICAP Α.Ε., προς εταιρεία επενδυτικών κεφαλαίων υπό τη διαχείριση της Global Finance.

Εργο στη Ρουμανία η ΑΘΗΝΑ

Σύμβαση έργου ύψους 83.533.625 ευρώ υπέγραψε η εταιρεία ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ σε κοινοπραξία με την εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ στη Ρουμανία. Η σύμβαση αφορά την κατασκευή βιολογικού καθαρισμού της πόλης του Βουκουρεστίου Ρουμανίας. Ανάδοχος του έργου η κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ – ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ με ποσοστά συμμετοχής 50% η κάθε μία.

Η εκτέλεση της σύμβασης αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2007 και θα ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα 36 μηνών στο οποίο περιλαμβάνεται και η 5μηνη δοκιμαστική λειτουργία. Στο πλαίσιο της ίδιας σύμβασης η κοινοπραξία θα κατασκευάσει το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης του δήμου της Glina (στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκεται η εγκατάσταση επεξεργασίας των λυμάτων της πόλης του Βουκουρεστίου), καθώς και τα αντίστοιχα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης των γειτονικών της Glina δήμων Manolache και Catelu. Με την ολοκλήρωση της φάσης Ι θα ακολουθήσει η εκτέλεση της φάσης II του έργου, η οποία περιλαμβάνει και εγκατάσταση μονάδας καύσης της παραγόμενης ιλύος. Το ύψος της δαπάνης των έργων της φάσης II υπολογίζεται σε περίπου 160.000.000 ευρώ.

Σύμβαση με την Praktiker

H Μηχανική A.E. υπέγραψε σύμβαση με την PRAKTIKER Hellas, για τη μετασκευή κτιρίου συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων, προσθηκών και διαμορφώσεων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου, αξίας 10,9 εκατ. ευρώ. Η Μηχανική είχε προχωρήσει στις αρχές του 2006 σε συμφωνία συνεργασίας με την PRAKTIKER η οποία αφορούσε σε μεταβίβαση ακινήτου της πρώτης στη δεύτερη έναντι ποσού 17,5 εκατ. ευρώ και στην κατασκευή νέων εμπορικών εγκαταστάσεων της γερμανικής αλυσίδας καταστημάτων στη Μάνδρα της Αττικής.

Πιο συγκεκριμένα, η ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. θα ανακατασκευάσει και θα συμπληρώσει με νέους χώρους το υπάρχον κτιριακό συγκρότημα στο οικόπεδο που μεταβίβασε, με σκοπό τη δημιουργία ενός από τα μεγαλύτερα εμπορικά καταστήματα Praktiker στην ελληνική αγορά. Ο χρόνος κατασκευής του έργου είναι 11 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ανανέωση συνεργασίας

Η εταιρεία Vivere Entertainment Εμπορική και Συμμετοχών Α.Ε. ανανέωσε τις συμβάσεις με την υπηρεσία My Cosmos μέσω της θυγατρικής εταιρείας Cosmo Μεγάλα Καταστήματα ΑΕΕ, η οποία αποτελεί βασικό προμηθευτή της υπηρεσίας διάθεσης οπτικοακουστικού περιεχομένου (My Cosmos) προς συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας Cosmote Α.Ε. Οπως ανακοίνωσε στο Χ.Α., ήδη ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με τους λοιπούς συντελεστές της ανωτέρω υπηρεσίας, που είναι οι εταιρείες Cosmote Α.Ε. και Ericsson Hellas ΑΕ, με στόχο την ανανέωση, ενίσχυση και επέκτασή της και υπεγράφησαν συμβάσεις προμήθειας της υπηρεσίας αυτής με τη νέα της μορφή για τα μουσικά προϊόντα και υπηρεσίες. Πρόκειται για την Υπηρεσία MUSIC ZONE της Cosmote και για τα προϊόντα μουσικής μέσω της θυγατρικής μας εταιρείας Cosmo Μεγάλα Καταστήματα.

Νέο έργο για Byte – Αρχέτυπον

Υπεγράφη σύμβαση μεταξύ Byte Computer – Αρχέτυπον και του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για το έργο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Γενικού Χημείου του Κράτους. Το συμβατικό τίμημα του έργου ανέρχεται στο ποσόν των 956.901,69 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και η συνολική διάρκεια υλοποιήσεώς του είναι 16 μήνες, όπως η έναρξη αυτή καθορίζεται ειδικότερα στη σύμβαση. Το έργο αφορά την προμήθεια και υλοποίηση του απαιτούμενου εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού, στη σχεδίαση και ανάπτυξη της πύλης του ΓΧΚ κ.λπ.