ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ακριβαίνουν και τα βασικά δανειακά προϊόντα της Εθνικής

Ακριβότερα κατά 0,25 θα είναι από τον νέο χρόνο τα βασικότερα δανειακά προϊόντα της Εθνικής Τράπεζας, μετά την αναπροσαρμογή των επιτοκίων στις χορηγήσεις, που ανακοίνωσε χθες η τράπεζα. Αντίθετα, στις καταθέσεις οι αυξήσεις είναι επιλεκτικές και στις μικρές κλίμακες δεν ξεπερνούν το 0,10.

Ειδικότερα μετά την αναπροσαρμογή, τα επιτόκια του λογαριασμού ταμιευτηρίου διαμορφώνονται στο 0,65% (από 0,60%) για ποσά έως 10.000 ευρώ και κλιμακώνονται στο 0,75% (αμετάβλητο) για 10.000 – 20.000 ευρώ, στο 0,95% (από 0,85%) για 20.000 – 60.000 ευρώ, στο 1,25% (από 1,20%) για 60.000 – 150.000 ευρώ, στο 1,45% (από 1,40%) για 150.000 – 200.000 ευρώ, στο 1,70% (από 1,65%) για 200.000 – 300.000 ευρώ και στο 1,90% (νέα κλίμακα) για καταθέσεις άνω των 300.000 ευρώ.

Στις χορηγήσεις και συγκεκριμένα στην καταναλωτική πίστη, η Εθνική αυξάνει κατά 0,25 τα επιτόκια των καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών. Ετσι το επιτόκιο της βασικής κάρτας MasterCard / Visa αυξάνεται στο 16,30% (από 16,05%), ενώ στο 8,50% αυξάνεται -για πρώτη φορά- το επιτόκιο του δανείου «Αρσης Βαρών», που αφορά στη συγκέντρωση υπολοίπων από άλλα δάνεια και κάρτες σ’ ένα δάνειο. Αμετάβλητο παραμένει το επιτόκιο χρεωστικού υπολοίπου από δικαίωμα υπερανάληψης, που διαμορφώνεται στο 12,25%. Σε ό,τι αφορά τη στεγαστική πίστη, η Εθνική αυξάνει κατά 0,15%, στο 5,90% το κυμαινόμενο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων που καθορίζεται από την ίδια, ενώ στο 3,95% αναπροσαρμόζεται το σταθερό επιτόκιο του πρώτου έτους του στεγαστικού δανείου «Εθνοστέγη 1 Προνόμιο». Κατά 0,25 αυξάνονται τέλος τα κυμαινόμενα επιτόκια των επιχειρηματικών δανείων, που διαμορφώνονται στο 7,10% (από 6,85%), ενώ όπως διευκρινίζει στην ανακοίνωσή της η τράπεζα, ορισμένες αναπροσαρμογές επιτοκίων της επιχειρηματικής πίστης και της καταναλωτικής πίστης θα υλοποιηθούν μετά την 1η Ιανουαρίου και αφού τηρηθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις ενημέρωσης των δανειοληπτών.

Β Η ATEbank, με τη σειρά της, αναπροσαρμόζει κατά 0,25 τα κυμαινόμενα επιτόκια στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το επιτόκιο της ΕΚΤ. Ισόποσα αυξάνονται και τα βασικά επιτόκια των κεφαλαίων κίνησης και επενδυτικών δανείων, ενώ αντίθετα τα επιτόκια στα επενδυτικά δάνεια των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών αυξάνονται κατά 0,10% και για κεφάλαια κίνησης διατηρούνται αμετάβλητα.