ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εγκρίσεις για συγκέντρωση εταιρειών από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Το πράσινο φως σε τρεις συγκεντρώσεις επιχειρήσεων έδωσε με σχετικές αποφάσεις της η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ενέκρινε την απόκτηση της εταιρείας Αθωνική Τεχνική A.E. από την εταιρεία Σφακιανάκης AEBE και τους κ. Κωνσταντίνο και Κυριάκο Περτσινίδη. H συγκέντρωση αφορά τις σχετικές αγορές της κατασκευής ιδιωτικών και δημοσίων τεχνικών έργων, καθώς και την αγορά παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης ακινήτων στην ελληνική επικράτεια.

Εξαγορά Ιντερκέμ

Με έτερη απόφασή της ενέκρινε την εξαγορά της Ιντερκέμ Ελλάς από τη Νεοχημική Λ. B. Λαυρεντιάδης ABEE, εκτιμώντας ότι δεν δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στην εθνική αγορά.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε επίσης τη συγκέντρωση των επιχειρήσεων Axa SA και Alpha Ασφαλιστική. Η εξαγοραζόμενη εταιρεία ALPHA Ασφαλιστική Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα ανήκει στον όμιλο των εταιρειών της ALPHA BANK και παρέχει υπηρεσίες πρωτασφαλίσεων ζωής, γενικών πρωτασφαλίσεων και αντασφαλίσεων.

Επί τη βάσει των διαθέσιμων στοιχείων των σχετικών με τη διάρθρωση και λειτουργία της σχετικής αγοράς προϊόντων – υπηρεσιών η Επιτροπή Ανταγωνισμού με την 322/V/2006 απόφασή της ενέκρινε την εν λόγω συγκέντρωση αγόμενη στο συμπέρασμα ότι δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους ως άνω αγορές τις οποίες αφορά, λαμβανομένου μάλιστα υπόψη ότι τα μερίδια αγοράς των εμπλεκομένων στη συγκέντρωση εταιρειών δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικά.