ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εθνική: Προτεραιότητα η επέκταση στις αγορές Ουκρανίας – Ρουμανίας

Η επέκταση στις αγορές της Ουκρανίας και της Ρουμανίας αποτελούν τις δύο βασικότερες προτεραιότητες της διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας. Η δυσμενής εξέλιξη στην υπόθεση ιδιωτικοποίησης της ρουμανικής CEC δεν σημαίνει ότι οι επιτελείς της ΕΤΕ καταθέτουν τα όπλα τους. Η ενίσχυση της θέσης του ομίλου στη Ρουμανία αποτελεί κεντρικό σημείο στον σχεδιασμό και ήδη αναζητούνται εναλλακτικές δυνατότητες εξαγορών. Παράλληλα, με ταχύτητα προχωράει και στην οργανική ανάπτυξη της θυγατρικής της Banca Romaneasca. Επιπλέον, η διοίκηση της ΕΤΕ διερευνά την εξαγορά τράπεζας στην Ουκρανία και εκφράζεται αισιοδοξία ότι σύντομα οι διαπραγματεύσεις θα έχουν αίσιο τέλος.

Στο πλαίσιο αυτό, και με δεδομένη την επικείμενη δημόσια προσφορά για την απόκτηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας της Finansbank, κάθε συζήτηση περί επιστροφής κεφαλαίου χαρακτηρίζεται από στελέχη της ΕΤΕ ως ιδιαίτερα πρόωρη. «Το ενδεχόμενο αυτό θα εξεταστεί μόνο όταν ολοκληρωθούν οι κινήσεις μας στο εξωτερικό», σημειώνουν στελέχη της τράπεζας.

Με ανακοίνωσή της προς το Δ. Σ. του Χ. Α., η τράπεζα τονίζει: «Η Εθνική Τράπεζα στο πλαίσιο της διαδικασίας αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε στις 11 Ιουλίου 2006, δήλωσε, σύμφωνα με τη σχετική αναφορά στο Ενημερωτικό Δελτίο της αύξησης, ότι προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για την επιστροφή πλεονάζοντος κεφαλαίου, η οποία θα απευθύνεται σε όλους τους μετόχους της, κατά τον χρόνο της επιστροφής αυτής, σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η εξαγορά του 46% των κοινών μετοχών και του 100% των ιδρυτικών τίτλων της Finansbank ή ο αριθμός των μετόχων που θα ανταποκριθούν στη Δημόσια Πρόταση, εφόσον αυτή διενεργηθεί, υπολείπεται σημαντικά του απαιτουμένου για τη συμπλήρωση του ποσοστού 90,3% της Finansbank ή δεν ευοδωθούν οι προσδοκίες του ομίλου για περαιτέρω εξαγορές στην περιοχή. Υπενθυμίζεται ότι αναμένεται η απόφαση των αρμόδιων εποπτικών αρχών της Τουρκίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Πρότασης προς τους μετόχους μειοψηφίας της Finansbank, το αποτέλεσμα της οποίας σε συνδυασμό με την ευόδωση ή όχι των επιδιώξεων και προσδοκιών του ομίλου για περαιτέρω εξαγορές στην ευρύτερη περιοχή θα καθορίσουν κατά πόσον τίθεται ή όχι θέμα επιστροφής κεφαλαίου. Τα περί επικείμενης απόφασης για έναρξη των διαδικασιών επιστροφής κεφαλαίου δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», τονίζεται στην ανακοίνωση.