ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΥΔΑΠ: Στο Θριάσιο η πρώτη σύμβαση για το αποχετευτικό δίκτυο

Την πρώτη από τις τρεις συμβάσεις για την κατασκευή του κεντρικού αποχετευτικού δικτύου στο Θριάσιο Πεδίο υπέγραψε χθες η ΕΥΔΑΠ. Το έργο αφορά τους δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας και Μαγούλας και σε συνδυασμό με την κατασκευή κέντρου επεξεργασίας λυμάτων και δευτερεύοντος αποχετευτικού δικτύου θα δώσει τέλος σε ένα χρονίζον πρόβλημα, την κύρια πηγή μόλυνσης του κόλπου της Ελευσίνας και του υπογείου υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής. Τα έργα θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί ήδη από το 1998 και για τον λόγο αυτό η Ελλάδα έχει παραπεμφθεί δύο φορές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τα έργα θα παραδοθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το 2009.

Η πρώτη σύμβαση υπεγράφη ανάμεσα στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και την τεχνική εταιρεία «Κ. Κουρτίδης Α.Ε.» και αφορά την κατασκευή των βασικών συλλεκτήρων ακαθάρτων υδάτων του δυτικού τομέα του Θριασίου Πεδίου, προϋπολογισμού 22.157.800 ευρώ. Θα ακολουθήσει η υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή των βασικών συλλεκτήρων του ανατολικού τομέα του Θριασίου Πεδίου (προϋπολογισμού 15.410.000 ευρώ), ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών για την κατασκευή του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ), προϋπολογισμού 38.433.605 ευρώ. Το ΚΕΛ Θριασίου θα κατασκευαστεί σε έκταση 57 στρεμμάτων ανατολικά της Χαλυβουργικής και θα έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί πληθυσμό 117.000 ατόμων.

Παράλληλα με τα έργα αυτά θα κατασκευαστούν υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης λυμάτων μήκους 1.600 μ., δύο αντλιοστάσια και εργοστάσιο συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας στο ΚΕΛ, το οποίο θα χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη το παραγόμενο στους χωνευτές βιοαέριο. Η κατασκευή των ανωτέρω έργων, που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. σε ποσοστό 45%, εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2009. Παράλληλα (στα τέλη Σεπτεμβρίου) η νομαρχία Δυτικής Αττικής δημοπράτησε το δευτερεύον δίκτυο αποχέτευσης της περιοχής (προϋπολογισμού 63,3 εκατ. ευρώ).