ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Σιδενόρ εξαγόρασε τη Velder στα Σκόπια

Η Σιδενόρ προχώρησε στην εξαγορά των εγκαταστάσεων της εταιρείας Velder στο Nikolic Δοϊράνης, στα Σκόπια. Η εξαγορά πραγματοποιήθηκε μέσω της θυγατρικής της Σιδενόρ, την Dojran Steel. Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι η εν λόγω αγορά, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια σχετικού συμφωνητικού, υλοποιείται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανταγωνιστικής της θέσης στα Βαλκάνια. Οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε απόσταση 15 χλμ. από τον συνοριακό σταθμό της Δοϊράνης περιλαμβάνουν:

– Ελαστρο επιμήκων προϊόντων παραγωγικής δυναμικότητας 200.000 τόνων τον χρόνο.

– Μονάδα παραγωγής δομικών πλεγμάτων παραγωγικής δυναμικότητας 20.000 τόνων το χρόνο και

– Μονάδα παραγωγής lattice girders (ηλεκτροσυγκολλητά δικτυώματα) παραγωγικής δυναμικότητας 10.000 τόνων τον χρόνο, καθώς και αποθηκευτικούς χώρους και γραφεία.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η Σιδενόρ έχει ήδη προχωρήσει στην αναβάθμιση των παραγωγικών εγκαταστάσεων με στόχο την ουσιαστική βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, ενώ μελλοντικά προβλέπεται η περαιτέρω αναβάθμισή τους για την παραγωγή μορφοσιδήρων και σιδήρων εμπορίου.

Σήμερα, η μονάδα καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες για προϊόντα χάλυβα οπλισμού στη FYROM, το Κόσοβο και την Αλβανία. Η αυξανόμενη ζήτηση των τελικών προϊόντων χάλυβα δημιουργεί σημαντικά οφέλη για τη Σιδενόρ, καθώς εκτιμάται από τη διοίκηση ότι έως τα μέσα του 2007 οι πωλήσεις προϊόντων χάλυβα θα φθάσουν τους 250.000 τόνους ανά μήνα. Παράλληλα το 2008 υπολογίζεται από τη διοίκηση ότι οι συνολικές πωλήσεις για τη Σιδενόρ θα φθάσουν τα 3 εκατομμύρια τόνους από περίπου 2 εκατομμύρια τόνους το 2005. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 1,5 δισ. ευρώ το 2008 έναντι 957 εκατ. ευρώ το 2005. Η εταιρεία προχωρά και στην έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 130 εκατ. ευρώ με στόχο τη μείωση του κόστους δανεισμού αλλά και την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης.

Ο οίκος UBS προχώρησε σε αύξηση των προβλέψεών του για τα κέρδη ανά μετοχή κατά 4,1% και 6,9% για το 2006 και το 2007 αντίστοιχα, προκειμένου να απεικονίσει το ισχυρό β΄ εξάμηνο και το ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο σε επίπεδο παραγγελιών.