ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιπρόσθετο κόστος από την Εθνική για την εξαγορά της Finansbank

Επιβαρύνσεων συνέχεια για την Εθνική Τράπεζα. Μία μέρα μετά την επιβολή προστίμου ύψους 100.000 ευρώ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τον σχολιασμό δημοσιευμάτων αναφορικά με την εξαγορά της Finansbank, οι ρυθμιστικές αρχές της Τουρκίας επέβαλαν την αύξηση της τιμής για την εξαγορά των δικαιωμάτων μειοψηφίας σε 4,417 δολάρια από 4,04 δολάρια ανά μετοχή. Σημειώνεται πως οι αρμόδιες τουρκικές αρχές ενέκριναν τη δημόσια πρόταση της Εθνικής Τράπεζας για τα δικαιώματα μειοψηφίας της Finansbank, ενώ η περίοδος αποδοχής ξεκινά στις 8 Ιανουαρίου. Σε περίπτωση που η δημόσια πρόταση της Εθνικής για τις μειοψηφίες της τουρκικής τράπεζας ολοκληρωθεί με επιτυχία, τότε το επιπρόσθετο κόστος που θα επιβαρύνει την τράπεζα θα ανέλθει στα 45 εκατ. ευρώ.