ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ποιότητα των τραπεζών θα κρίνει τον νικητή το 2007

Μ είωση των επιτοκιακών περιθωρίων (spread’s) και ένταση του ανταγωνισμού στην τραπεζική λιανική προβλέπουν για τη νέα χρονιά στελέχη τραπεζών. Υπογραμμίζουν ότι τα τελευταία χρόνια σημειώνεται ραγδαία αποκλιμάκωση των επιτοκιακών περιθωρίων, σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες δανείων, τάση που θα συνεχιστεί και το 2007.

Η μείωση των επιτοκιακών περιθωρίων σε συνδυασμό με την επιβράδυνση των ρυθμών πιστωτικής επέκτασης, αποτέλεσμα της σταδιακής ωρίμασης της τραπεζικής αγοράς, θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην κερδοφορία του κλάδου. Βέβαια, τα περιθώρια ανάπτυξης της εγχώριας αγοράς δεν έχουν εξαντληθεί, ωστόσο από εδώ και πέρα οι συνθήκες θα γίνονται ολοένα πιο δύσκολες και απαιτητικές.

Στελέχη τραπεζών σημειώνουν ότι από το 2007 και μετά η υπόθεση υψηλή κερδοφορία και αποδοτικότητα θα αφορά ολοένα και λιγότερες τράπεζες. Θα αφορά μόνον όσες μπορέσουν να αναβαθμίσουν ουσιαστικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους πετυχαίνοντας ταυτόχρονα και μείωση του κόστους λειτουργίας.

Οσο ωριμάζει η αγορά, το περιθώριο κέρδους των τραπεζών θα περιορίζεται, με αποτέλεσμα το παιχνίδι σταδιακά να μεταφερθεί από την αύξηση των εσόδων στον αποτελεσματικό έλεγχο του κόστους και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για να παραμείνουν ανταγωνιστικές οι τράπεζες, θα πρέπει να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα το κόστος τους ενώ όσο η τιμολόγηση των προϊόντων παύει να αποτελεί στοιχείο του ανταγωνισμού, καθώς όλοι συγκλίνουν σε -λίγο πολύ- κοινά επίπεδα τιμών, αυτό που θα διαφοροποιήσει τις τράπεζες, εκτός του κόστους, θα είναι η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η ποιότητα των υπηρεσιών θα είναι το μελλοντικό πεδίο μάχης των τραπεζών, τονίζουν στην «Κ» στελέχη τραπεζών.

Αντιστάθμισμα στην απώλεια εσόδων από την εγχώρια αγορά θα αποτελέσουν τα έσοδα από το εξωτερικό.