ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προχωρούν σε επιλεκτική επέκταση του δικτύου τους

Οσοι βιάστηκαν να μιλήσουν για σημαντικό περιορισμό του ρόλου του φυσικού τραπεζικού υποκαταστήματος, με την εμφάνιση των εναλλακτικών δικτύων διανομής τραπεζικών προϊόντων, κυρίως των ΑΤΜ και του internet banking, διαψεύστηκαν, σύμφωνα με τις τάσεις που επικρατούν σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η τάση αυτή επιβεβαιώνεται και στην Ελλάδα. Ποια όμως είναι τα σχέδια των τραπεζών αναφορικά με την επέκταση των δικτύων τους το 2007; Τι έχουν να περιμένουν οι συναλλασσόμενοι αναφορικά με τα προσφερόμενα προϊόντα και τις υπηρεσίες από τα ΑΤΜ;

Η «Κ» επικοινώνησε με τα αρμόδια τραπεζικά στελέχη και καταγράφει τα σχέδια και τις τάσεις όπως διαμορφώνονται.

Οι μεγάλοι τραπεζικοί μας όμιλοι έχοντας προσεγγίσει το «άριστο» γι’ αυτούς μέγεθος καταστημάτων προχωρούν πλέον σε επιλεκτική επέκταση του δικτύου τους, δίνοντας έμφαση οι περισσότεροι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη καθώς και σε μεγάλα αστικά κέντρα. Αντίθετα, οι μικρότερες σε μέγεθος τράπεζες συνεχίζουν το 2007 να διευρύνουν με ισχυρούς ρυθμούς το φυσικό τους δίκτυο. Ορισμένες μάλιστα από αυτές, με βάση τον αριθμό των καταστημάτων τους, διεκδικούν άνοδο στην κατηγορία των μεγάλων, καθώς θα καλύπτουν γεωγραφικά όλη σχεδόν τη χώρα. Οι περισσότερες τράπεζες μετατρέπουν τα καταστήματά τους σε κέντρα πωλήσεων των τραπεζικών τους προϊόντων, με όλες τις επιμέρους διαδικασίες, όπως εγκρίσεις δανείων κ.λπ., να γίνονται πλέον κεντροποιημένα. Αναφορικά με το μέγεθος του καταστήματος και τον αριθμό των υπαλλήλων η κάθε τράπεζα ακολουθεί τη δική της πολιτική.

Με βάση τα στοιχεία που συγκέντρωσε η «Κ», συνολικά υπολογίζεται ότι τον καινούργιο χρόνο θα ξεκινήσει η λειτουργία περισσότερων από 200 καταστήματα στην Αθήνα και την περιφέρεια. Με υψηλότερους ρυθμούς αναπτύσσεται το ήδη σημαντικότατο εναλλακτικό δίκτυο διανομής, τα ΑΤΜ, καθώς συνολικά υπολογίζεται ότι θα εγκατασταθούν 1.000 περίπου νέες μονάδες σε κάθε γωνιά της χώρας. Τα ΑΤΜ αναβαθμίζονται και θα είναι πλέον έτοιμα να δέχονται τις κάρτες με τη νέα τεχνολογία «τσιπ», που εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ασφάλεια στις συναλλαγές και περισσότερες χρήσεις. Οι αναλήψεις θα εξακολουθήσουν να αποτελούν την κυρίαρχη συναλλαγή μέσω των ΑΤΜ, σταδιακά όμως προσφέρεται μέσω αυτών και μια σειρά όχι στενά τραπεζικών συναλλαγών όπως πληρωμή πάσης φύσεως λογαριασμών και δόσεων, που δεν σχετίζονται μόνο με δάνεια και πιστωτικές κάρτες, αγορά χρόνου καρτοκινητής τηλεφωνίας και εξατομικευμένες υπηρεσίες ενημέρωσης ανάλογα με το προφίλ του κάθε πελάτη στη διάρκεια αναμονής για την πραγματοποίηση κάθε συναλλαγής.

Ειδικότερα, τα επιμέρους σχέδια της κάθε τράπεζες παρουσιάζονται δίπλα.