ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ: ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Μείωση των επιτοκιακών περιθωρίων (spread’s) και ένταση του ανταγωνισμού στην τραπεζική λιανική προβλέπουν για τη νέα χρονιά στελέχη τραπεζών.

Υπογραμμίζουν ότι τα τελευταία χρόνια σημειώνεται ραγδαία αποκλιμάκωση των επιτοκιακών περιθωρίων, σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες δανείων, τάση που θα συνεχιστεί και το 2007. Η μείωση των επιτοκιακών περιθωρίων σε συνδυασμό με την επιβράδυνση των ρυθμών πιστωτικής επέκτασης, αποτέλεσμα της σταδιακής ωρίμασης της τραπεζικής αγοράς, θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην κερδοφορία του κλάδου. Βέβαια, τα περιθώρια ανάπτυξης της εγχώριας αγοράς δεν έχουν εξαντληθεί, ωστόσο από εδώ και πέρα οι συνθήκες θα γίνονται ολοένα πιο δύσκολες και απαιτητικές. Στελέχη τραπεζών σημειώνουν ότι από το 2007 και μετά η υπόθεση υψηλή κερδοφορία και αποδοτικότητα θα αφορά ολοένα και λιγότερες τράπεζες. Θα αφορά μόνον όσες μπορέσουν να αναβαθμίσουν ουσιαστικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, πετυχαίνοντας ταυτόχρονα και μείωση του κόστους λειτουργίας.