ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η εβδομάδα που έρχεται

Τρίτη 2 Ιανουαρίου: Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της Αλυσίδας, στις 10:00, στην έδρα της Εταιρείας, 14 χλμ. Θεσ/νικης Πολυγύρου, Θέρμη Θεσ/νικης, με θέμα μεταξύ άλλων την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση κεφαλαίων αναπροσαρμογής παγίων.

Τετάρτη 3 Ιανουαρίου: Πρώτη Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε., στις 13:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στην Αθήνα, Ευτυχίδου 45, Παγκράτι, 2ος όροφος, με κύριο θέμα την έγκριση έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου.

Παρασκευή 5 Ιανουαρίου: Η ΕΣΥΕ ανακοινώνει στοιχεία για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων για τον μήνα Δεκέμβριο 2006.

Δευτέρα 8 Ιανουαρίου: Δημόσια προσφορά Εθνικής Τράπεζας προς μετόχους μειοψηφίας Finansbank.

ΔΕΗ: Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων -πλην των μετόχων της μειοψηφίας- της Εταιρείας, στις 13:30, στα Γραφεία της Εταιρείας, Χαλκοκονδύλη 30, 6ος όροφος, με θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή πέντε μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην του διευθύνοντος συμβούλου, λόγω λήξεως της θητείας ισάριθμων μελών.

Τρίτη 9 Ιανουαρίου: Η ΕΣΥΕ ανακοινώνει τον Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Νοέμβριο του 2006.

Ανακοινώνονται εκτιμήσεις για τις Εμπορευματικές Συναλλαγές του Νοεμβρίου 2006 από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΣΥΕ).

Κρίσιμη η ανακοίνωση της ΕΣΥΕ για την πορεία της οικοδομικής δραστηριότητας στο δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2006.

O ΟΟΣΑ ανακοινώνει τον πληθωρισμό για τις χώρες – μέλη.

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ: Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στις 16:00, Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 26, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Προσθήκη διατάξεων σχετικών με τον σκοπό της εταιρείας και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας. 2. Εγκριση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 3. Εγκριση αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.