ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέα πακέτα ΟΤΕ, Ταμιευτηρίου και ΑΤΕ στο Χ.Α.

Δύο είναι οι βασικές αιτίες που οδηγούν την κυβέρνηση μακριά από την εξεύρεση στρατηγικού εταίρου για τον ΟΤΕ και την εκχώρηση του μάνατζμεντ σε αυτόν. Η πρώτη σχετίζεται με τις ενστάσεις που μεγαλοφώνως εξέφρασε σε προηγούμενο χρόνο ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιάς. Μέχρι τότε η προδιάθεση ήταν η συνολική εκχώρηση της διοίκησης του ΟΤΕ στον υποψήφιο στρατηγικό επενδυτή.

Η δεύτερη αιτία σχετίζεται ακριβώς με αυτήν τη μερική εκχώρηση της διοίκησης. Από τις συναντήσεις που έγιναν στο εξωτερικό, οι ξένοι έδειξαν ότι δεν ενδιαφέρονται για συμμετοχή με δόσεις στον εγχώριο τηλεπικοινωνιακό οργανισμό. Οσονούπω πάντως την άγουσα προς το Χρηματιστήριο αναμένεται να πάρει ένα ποσοστό μέχρι 15% του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Προβληματισμός επικρατεί αναφορικά με τον χρόνο που θα μπορούσε να γίνει η διάθεση ενός 10% της Αγροτικής Τράπεζας.