ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με νέο κανονισμό λειτουργεί από σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών

Πρεμιέρα σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών για το νέο αναθεωρημένο κανονισμό λειτουργίας του Χ.Α. αλλά και τις εξαμηνιαίες αλλαγές στους δείκτες των Ftse και ΜSCΙ. Στο δείκτη FΤSΕ/Χ.Α. 20 εισέρχεται η μετοχή της Marfin Popular Bank, ενώ διαγράφεται η μετοχή της Folli Follie. Στο δείκτη FΤSΕ/Χ.Α. Mid 40 εισέρχονται οι μετοχές των Folli Follie και Σωληνουργεία Κορίνθου. Διαγράφονται οι μετοχές των Notos Com και Τηλέτυπου. Στο δείκτη FΤSΕ/Χ.Α. SmallCap 80 εισέρχονται οι μετοχές των Altec, Singular Logic, Βαλκάν, Τεγόπουλος. Διαγράφονται οι μετοχές των Ridenco, Παρνασσός, Διεκάτ και Περσεύς. Επίσης, από σήμερα θα ισχύσουν οι αλλαγές στους δείκτες MSCI του διεθνούς οίκου Morgan Stanley. Διαγράφονται από τον MSCI οι μετοχές: Intracom και Τεχνικής Ολυμπιακής. Στον MSCI Small Cap της μικρής κεφαλαιοποίησης εντάσσονται οι μετοχές: ΚΑΕ, FORTHnet, Geniki Bank, Λάμψα και Proton Bank. Οι σημαντικότερες αλλαγές στο νέο κανονισμό του Χ.Α. είναι οι εξής:

α) Μεγάλη Κεφαλαιοποίηση. Για την ένταξη νεοεισαγόμενων εταιρειών απαιτείται ελάχιστο ύψος κεφαλαιοποίησης 150 εκατ. ευρώ, ενώ η ελάχιστη εμπορευσιμότητα, κατά την εξαμηνιαία αναθεώρηση, αναπροσαρμόζεται σε 20%, σε σχέση με 15% που προβλεπόταν μέχρι σήμερα.

β) Κατηγορία Επιτήρησης. Τα ποσοτικά κριτήρια για εισαγωγή στην επιτήρηση είναι τα εξής: Αρνητική καθαρή θέση ή ζημιές κατά τη χρήση μεγαλύτερες από 30% της καθαρής θέσης και παράλληλα να μην έχει προχωρήσει η εταιρεία σε πρόσκληση γενικής συνέλευσης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της.

Για τις κατηγορίες Επιτήρησης και Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών υιοθετείται η μέθοδος της συνεχούς διαπραγμάτευσης, η οποία θα είναι από 12.30 μ.μ. έως 13.30 μ.μ. Τέλος, αποφασίστηκε η κατάργηση της διάταξης του Κανονισμού που προέβλεπε τη μεταφορά σε εβδομαδιαία διαπραγμάτευση όσων εταιρειών συμπληρώνουν ένα χρόνο παραμονής στις κατηγορίες Επιτήρησης και Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών.