ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι πρώτες μεγάλες αλλαγές στο οργανόγραμμα της ΔΕΗ

Σε δύο κομμάτια «σπάει» η ΔΕΗ με αλλαγή του καταστατικού, που θα της επιτρέψει τη λειτουργία με καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Η πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της Επιχείρησης προς τους μετόχους στη γενική συνέλευση της 15ης Ιουνίου προβλέπει τον διαχωρισμό της ΔΕΗ σε δύο κομμάτια: το ένα θα περιλαμβάνει τους ανταγωνιστικούς τομείς (παραγωγή, ορυχεία και εμπορία). Το δεύτερο θα περιλαμβάνει τους μονοπωλιακούς τομείς της μεταφοράς και της διανομής.

Η Επιχείρηση, όχι μόνο ολοκλήρωσε τον λογιστικό διαχωρισμό τον οποίο επίσης θα παρουσιάσει στη γενική συνέλευση των μετόχων τη μεθεπόμενη Παρασκευή, αλλά προχώρησε ένα βήμα πέραν των επιβαλλόμενων από την ευρωπαϊκή νομοθεσία υποχρεώσεων, θεσπίζοντας τον διοικητικό διαχωρισμό δραστηριοτήτων.

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια νέα πολιτική για την Επιχείρηση, βάσει της οποίας φαίνεται ότι είναι η γενικότερη προσαρμογή της στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται από τον ανταγωνισμό.

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του νέου αυτού σχήματος διοίκησης καθιερώνονται για πρώτη φορά θέσεις αναπληρωτών διευθυνόντων συμβούλων.