ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΕΥΑΘ εισέρχεται στην αγορά ενέργειας και τηλεπικοινωνιών

Την είσοδο στην αγορά της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών σχεδιάζει η ΕΥΑΘ με την ίδρυση θυγατρικής εταιρείας. Η απόφαση αυτή αναμένεται να επικυρωθεί από το ελληνικό Δημόσιο που είναι βασικός μέτοχος στην επικείμενη γενική συνέλευση στις 29 Ιουνίου. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΥΑΘ κ. Γιώργο Σκόρδα, η ΕΥΑΘ θα αναπτυχθεί στις τηλεπικοινωνίες (τόσο στις ενσύρματες όσο και τις ασύρματες), ενώ στην ενέργεια υπάρχουν σχέδια για την ίδρυση μονάδας φωτοβολταϊκών.

Το επενδυτικό πλάνο της περιόδου 2007-2011, ύψους 102,4 εκατ. ευρώ (εξ αυτών 87 εκατ. ευρώ προέρχονται από τα έσοδα της περιόδου 2007-2011, 5,2 εκατ. ευρώ από τα αντληθέντα κεφάλαια κατά την εισαγωγή της εταιρείας στο Χ.Α., 6 εκατ. ευρώ επιδοτήσεις και 4,2 εκατ. ευρώ δανεισμός) προβλέπει -μεταξύ άλλων- επενδύσεις 12 εκατ. ευρώ για την πλήρη αυτοματοποίηση των εγκαταστάσεων της εταιρείας.

Επίσης, 750.000 ευρώ για την εκπαίδευση του προσωπικού, 500.000 ευρώ για τη δημιουργία Κέντρου Αριστείας για την προώθηση της έρευνας και την απόκτηση τεχνογνωσίας και 23,7 εκατ. ευρώ σε υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.