ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο όμιλος J&Ρ-Αβαξ εξαγόρασε την «Αθηνά»

Οριστικοποιήθηκε η εξαγορά της κατασκευαστικής εταιρείας Αθηνά ΑΤΕ από τον όμιλο της J&Ρ-Αβαξ, καθώς οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για την πώληση μέσω του Χ.Α. ποσοστού 47,37% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Συνολικά μεταβιβάστηκαν 23.324.453 μετοχές με τιμή 1,67 ευρώ ανά μετοχή (10,8% υψηλότερη τιμή από τη μέση σταθμισμένη αξία ανά μετοχή το τελευταίο εξάμηνο), κάτι που σημαίνει ότι η αξία της συμφωνίας ανήλθε σε 38,9 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, στο αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται και η υποχρεωτική δημόσια πρόταση της J&Ρ-Αβαξ για την αγορά και των υπόλοιπων μετοχών της Αθηνάς, η οποία θα συνεχίσει να λειτουργεί αυτόνομα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της J&Ρ-Αβαξ, οι δύο πλευρές συζητούν και την πιθανότητα συμμετοχής μετόχων και στελεχών της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της πρώτης. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με παραίτηση των υφιστάμενων μετόχων της επί των δικαιωμάτων προτίμησής τους. Το δε συνολικό ποσοστό συμμετοχής θα ανέρχεται σε 5%-7% επί του κεφαλαίου. Ετσι, επανασχεδιάζεται ο «χάρτης» του κατασκευαστικού κλάδου, καθώς ο δεύτερος κύκλος των συγχωνεύσεων και στρατηγικών συνεργασιών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η επανάκριση των πτυχίων της ανώτατης τάξης ασκεί πρόσθετες πιέσεις στις μικρότερες εταιρείες, τουλάχιστον εκείνες που δεν εξειδικεύτηκαν σε κάποιο αντικείμενο, π.χ. ενέργεια, ή ακίνητα και καλούνται να επιβιώσουν στις συνθήκες που επικρατούν σήμερα στα δημόσια έργα, με τις μεγάλες εκπτώσεις να κυριαρχούν και πολλά έργα να ανατίθενται σε τιμές που ουσιαστικά είναι ζημιογόνες για τους αναδόχους. Ως εκ τούτου, πολλές εταιρείες επιδιώκουν την ένταξη ή τη συμμαχία με κάποιο από τα μεγάλα σχήματα που έχουν προκύψει στον κλάδο.

Από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία της Αθηνάς είναι το ποσοστό 7,74% που διαθέτει στην κοινοπραξία που εκμεταλλεύεται την ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου και που αναμένεται από φέτος να καταβάλει στους μετόχους το πρώτο προμέρισμα. Σε συνδυασμό με το 11,3% περίπου που ήδη διαθέτει η J&Ρ-Αβαξ, θα αποκτήσει ποσοστό 19,04%. Παράλληλα, η εταιρεία έχει συμμετοχή με ποσοστό της τάξεως του 5% στις κοινοπραξίες που αναδείχθηκαν πρόσφατα προσωρινοί μειοδότες στα συγχρηματοδοτούμενα οδικά έργα Μαλιακός-Κλειδί και Κόρινθος-Πάτρα-Τσακώνα. Ασφαλώς, η Αθηνά διαθέτει και μεγάλη παράδοση σε έργα της Μέσης Ανατολής, ενώ έχει εκτελέσει και πληθώρα λιμενικών έργων, όπου διαθέτει σχετική εξειδίκευση.