ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι δύο βασικές προτεραιότητες της Εθνικής

Ο μετασχηματισμός και η αποτελεσματική ενσωμάτωση της σερβικής τράπεζας Vojvod-janska Banka (VB) και η ενίσχυση της παρουσίας του ομίλου στην αγορά της Ρουμανίας αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες του ομίλου Εθνικής Τράπεζας στη ΝΑ Ευρώπη.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι νομικές διαδικασίες για τη συγχώνευση της VB με τη NBG Serbia, ωστόσο η μεγάλη πρόκληση είναι ο μετασχηματισμός και ο εκσυγχρονισμός της VB. Σε εξέλιξη βρίσκονται δράσεις για την τεχνολογική αναβάθμιση και την ένταξη της τράπεζας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ομίλου, την προσαρμογή των διαδικασιών στο μοντέλο λειτουργίας της ΕΤΕ καθώς και την ανανέωση του δικτύου καταστημάτων. Παράλληλα η Εθνική θα προχωρήσει στην εφαρμογή προγράμματος εθελουσίας εξόδου προσωπικού της VB. Στο πρώτο τρίμηνο το χαρτοφυλάκιο δανείων του ομίλου στη Σερβία έφτασε τα 600 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο των καταθέσεων έφτασε τα 507 εκατ. ευρώ. Το δίκτυο στη χώρα αριθμεί 203 σημεία, ενώ απασχολεί 2.818 εργαζόμενους. Στη Ρουμανία, μετά τη μη θετική έκβαση της προσπάθειας εξαγοράς της CEC, το βάρος δίνεται στην οργανική ανάπτυξη. Φέτος, το δίκτυο της ΕΤΕ στη χώρα θα διπλασιαστεί με στόχο στο τέλος του 2007 να φτάσει τα 150 σημεία από 79 σήμερα. Η διοίκηση της Εθνικής εξετάζει κάθε παρουσιαζόμενη ευκαιρία εξαγοράς, ωστόσο στελέχη του ομίλου διευκρινίζουν ότι την περίοδο αυτή δεν φαίνεται να υπάρχουν εξελίξεις στην κατεύθυνση αυτή. Στο πρώτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς το σύνολο των χορηγήσεων της Εθνικής στη Ρουμανία ανήλθε στα 831 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 72%, ενώ οι καταθέσεις πελατών υπερδιπλασιάστηκαν και ανήλθαν στα 406 εκατ. ευρώ. Συνολικά οι επιδόσεις της ΕΤΕ στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, χωρίς να υπολογίζεται η Τουρκία, ήταν ιδιαίτερα θετικές με το σύνολο των χορηγήσεων να φτάνει τα 4,5 δισ. ευρώ (+52%), οι καταθέσεις τα 3,8 δισ. ευρώ (+41%), ενώ το δίκτυο καταστημάτων ενισχύθηκε με 266 νέα σημεία και πλέον αριθμεί τα 546 καταστήματα.