ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέες προοπτικές στην εγχώρια αγορά leasing

Περιθώριο για σημαντικές διαφοροποιήσεις στην εγχώρια αγορά leasing δημιουργεί η εφαρμογή του νομοσχεδίου για το leasing ακινήτων του Δημοσίου.

Η ανάπτυξη των κοινοπρακτικών leasing που θα δώσουν τεράστια ώθηση στον κλάδο είναι μία εξ αυτών των εξελίξεων, ενώ εκτιμάται ότι και στην Ελλάδα θα διεισδύσει το leasing σε τομείς που δεν είχε μέχρι σήμερα παρουσία, όπως αμαξοστοιχίες, αεροπλάνα, αεροδρόμια, εμπορικά κέντρα κ.λπ. Τέτοιες συμβάσεις είναι διαδεδομένες σε χώρες όπως η Αγγλία, όπου το leasing είναι βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο.

Ομως, κύκλοι της αγοράς αναφέρουν ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να επιμεριστούν οι εργασίες σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες συμβάσεις, με τις τράπεζες να αναλαμβάνουν τις μεγάλες συμβάσεις leasing. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να εισέλθουν στην ελληνική αγορά ξένες εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης -που εκτός από κεφάλαια διαθέτουν και την τεχνογνωσία-διεκδικώντας τέτοιες συμβάσεις, όπως και οι θυγατρικές μεγάλων ξένων τραπεζών που ήδη δραστηριοποιούνται στη χώρα. Τέτοιες είναι η γαλλική BNP Parribas Lease Group που ήδη δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, αλλά και οι όμιλοι Credit Agricole και Societe General, που μέσω των θυγατρικών ελληνικών τραπεζών (Εμπορική και Γενική αντιστοίχως) διεκδικούν μερίδια και στην εγχώρια αγορά leasing.

Ετσι, οι τράπεζες ή οι ξένες εταιρείες leasing, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που τους δίνει το σχετικό νομοσχέδιο, θα μπορούν να αγοράσουν από το Δημόσιο ένα ακίνητο και να συνάψουν μαζί του είτε σύμβαση μίσθωσης βάσει αυτού του νόμου, είτε σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Κύκλοι της αγοράς αναφέρουν ότι έτσι γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο διαχωρισμός στις συμβάσεις leasing σε big ticket (μεγάλες), medium (μεσαίες) & small ticket leasing (μικρές). Και εξηγούν ότι σε όλον τον κόσμο, οι θυγατρικές εταιρείες leasing των τραπεζών ασχολούνται, λόγω των πολλών ιδιομορφιών του προϊόντος με το small & medium ticket και οι μητρικές τράπεζες προσφέρουν το big ticket leasing από μόνες τους ως αντικείμενο του investment banking ή του project finance. Κυρίως για μεγάλα ακίνητα real estate και αεροπλάνα και ποτέ για φορτηγά, εξοπλισμούς, μηχανήματα κ.λπ.