ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε ανοδική τροχιά η λιανική εμπορία καυσίμων

Συνεχίστηκε και το 2006 η στρατηγική επέκταση και αναδιοργάνωση των δικτύων των εταιρειών χονδρικής εμπορίας καυσίμων, τακτική που συναντάται κυρίως σε εταιρείες του μεσαίου τμήματος της αγοράς (όπως ΕΛΙΝΟΪΛ, REVOIL κ.λπ.), καθώς οι κορυφαίες του κλάδου (ΕΚΟ, ΒΡ, SHELL) έχουν ήδη εκτεταμένα δίκτυα. Αυτό επισημαίνεται σε σχετική κλαδική μελέτη της Hellastat, όπου επισημαίνεται η στροφή ορισμένων εταιρειών στην καθετοποίηση στον χώρο της λιανικής μέσω ανάπτυξης ιδιόκτητων δικτύων πρατηρίων. Και αυτό διότι στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στην προσφορά ευρύτερης γκάμας προϊόντων και υπηρεσιών και στον άμεσο έλεγχο των τιμών λιανικής πώλησης.

Παράλληλα με την ανάπτυξη των δικτύων τους, οι εταιρείες του κλάδου δίνουν προτεραιότητα σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων τους μέσω ελέγχου της ποσότητας και της σύνθεσης των καυσίμων, ώστε να βελτιώσουν την αξιοπιστία τους στο καταναλωτικό κοινό και να προστατευτούν, κατά το δυνατό, από τα κρούσματα νοθείας και λαθρεμπορίας που παρατηρούνται στην αγορά.

Η προώθηση των βιοκαυσίμων στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στην προσπάθειά της για καθιέρωση «πράσινων» ενεργειακών πηγών. Η στοχοθέτηση της πολιτικής για τα βιοκαύσιμα οριοθετείται στη συμμετοχή τους κατά 5,75% στο σύνολο των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές έως το 2010, στόχος που έχει υιοθετηθεί από πολλά κράτη-μέλη (μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα).

Ορισμένες εγχώριες επιχειρήσεις ήδη επιχειρούν να μετατρέψουν αυτή την -ιδιαίτερα μακροπρόθεσμη- απειλή για τα συμβατικά καύσιμα σε ευκαιρία, ιδρύοντας θυγατρικές και αναλαμβάνοντας τις αναγκαίες επενδύσεις για τη δημιουργία των ανάλογων εγκαταστάσεων επεξεργασίας και παραγωγής, με σημαντικό κίνητρο προς αυτήν την κατεύθυνση να είναι και η διαφορά στον ΕΦΚ.

Αποτελέσματα 2006

Η εγχώρια αγορά χονδρικής εμπορίας καυσίμων συνέχισε και το 2006 την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών, με τον αθροιστικό κύκλο εργασιών 19 επιχειρήσεων του κλάδου να διαμορφώνεται στα 9,05 δισ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση 15,8% σε σχέση με το 2005. Τα λειτουργικά αποτελέσματα διαμορφώνεται σε 170 εκατ. περίπου, μειωμένα κατά 19% από το 2005. Η μείωση αυτή προκύπτει εξ ολοκλήρου από τις τρεις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του χώρου.