ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Δώρα» από τις ελληνικές πολυεθνικές

Οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων στο εξωτερικό δεν μειώνουν τις θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. Αντιθέτως δημιουργούν θέσεις εργασίας και γίνονται σημαντικοί εργοδοτικοί φορείς εντός και εκτός της Ελλάδας. Σύμφωνα με μελέτη του IOBE με αντικείμενο «ο ρόλος των ελληνικών πολυεθνικών επιχειρήσεων στην οικονομία και προϋποθέσεις περαιτέρω για την ανάπτυξή τους», οι ελληνικές πολυεθνικές διακρίνονται από μια αύξηση των θέσεων εργασίας με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 7,9% κατά την τελευταία πενταετία 2001-2005, που είναι σχεδόν τετραπλάσιος του μέσου ρυθμού αύξησης της απασχόλησης στην Ελλάδα (περίπου 2%) για την ίδια περίοδο. Το βασικό αυτό συμπέρασμα της σχετικής μελέτης ανατρέπει για πρώτη φορά με στοιχεία τον μύθο που επικρατεί στη χώρα μας για τις αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση από την επέκταση των επιχειρήσεων στο εξωτερικό.

Η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων επηρεάζει θετικά, σύμφωνα με τη μελέτη, την ανταγωνιστικότητά τους καθώς παρατηρείται δυναμική αύξηση των πωλήσεών τους και υγιή οικονομική θέση αλλά και αύξηση των εξαγωγών που προέρχονται από τις εγχώριες παραγωγικές δραστηριότητες.

Η μελέτη παρουσιάστηκε χθες από το IOBE παρουσία του υφυπουργού Εξωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη και του προέδρου του ΣΕΒ Δημήτρη Δασκαλόπουλου.

Ποσοτικά στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι για το 2005 η συνεισφορά των αλλοδαπών παραγωγικών δραστηριοτήτων των ελληνικών πολυεθνικών ανέρχεται στο 33% του συνόλου των πωλήσεων και στο 41% του συνόλου των εργαζομένων σε αυτές. H Ελλάδα κατέχει υψηλή θέση στην παγκόσμια κατάταξη εκροών Ξένων Αμεσων Επενδύσεων (ΞΑΕ). Το μεγαλύτερο μέρος αυτών κατευθύνεται κυρίως προς τις χώρες της Βαλκανικής (Ρουμανία, Βουλγαρία, Αλβανία, ΠΓΔ της Μακεδονίας και την Ο.Δ. της Γιουγκοσλαβίας), αλλά και στις αγορές της Β. Αφρικής (π.χ. Αίγυπτος) και των ΗΠΑ. Το 2000, δε, για πρώτη φορά, η αξία των ελληνικών επενδύσεων στο εξωτερικό ξεπέρασε αυτή των εισροών.

Η δραστηριοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό έχει κυρίως περιφερειακό χαρακτήρα με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση στα Βαλκάνια.

Αναφερόμενος στην πολυεθνική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, ο υφυπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι παρά τη δυναμική τους τάση οι ελληνικές επενδύσεις στο εξωτερικό παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο σε σύγκριση με τις παγκόσμιες τάσεις, γεγονός, που σύμφωνα με τον ίδιο, δείχνει ότι τα περιθώρια για την περαιτέρω ενίσχυση εκροών Ξένων Αμεσων Επενδύσεων παραμένουν μεγάλα. Το 2005 οι εκροές ΞΑΕ από τη χώρα μας ως ποσοστό των Ακαθάριστων Επενδύσεων Πάγιου Κεφαλαίου διαμορφώθηκαν στο 8,3% για τη διεθνή αγορά, στο 21,1% για την Ε.Ε. και στο 2,7% για την Ελλάδα. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Δημήτρης Δασκαλόπουλος, τόνισε μεταξύ άλλων ότι η έρευνα του IOBE απομυθοποιεί τα όσα κατά καιρούς λέγονται για τη δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό και παράλληλα καταρρίπτει τις αντιλήψεις ότι οι επιχειρήσεις που φεύγουν από την Ελλάδα δεν προσφέρουν στη χώρα. Υπογράμμισε, δε, ότι η ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προϋποθέτει ευνοϊκό εγχώριο επενδυτικό περιβάλλον.