ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αυξάνει τα επιτόκιά της η Εθνική τη Δευτέρα

Από την προσεχή Δευτέρα 2 Ιουλίου η Εθνική Τράπεζα αυξάνει τα επιτόκια σε όλες τις βασικές κατηγορίες χορηγήσεων και καταθέσεών της, ενώ ήδη η αύξηση έχει μετακυλήσει στα επιτόκια που συνδέονται απευθείας με το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στην κατηγορία των καταθέσεων τα επιτόκια των λογαριασμών «Μισθοδοτικός Plus», «Επαγγελματικός Plus» και «Σπουδάζω», αυξάνονται κατά 0,25% και κλιμακώνονται από 1,60% έως και 3% ανάλογα με το ποσό κατάθεσης, ενώ τα επιτόκια του λογαριασμού «Ευρωπαϊκό Ταμιευτήριο» κλιμακώνονται έως και 3,25%. Στη στεγαστική πίστη το προνομιακό επιτόκιο 3,25% για τον πρώτο χρόνο στο πρόγραμμα «ΕΣΤΙΑ» παραμένει αμετάβλητο, ενώ τα σταθερά επιτόκια 3 και 5 ετών στο ίδιο πρόγραμμα αυξήθηκαν από τις 20 Ιουνίου κατά 0,25 μονάδες, στο 4,75% και 4,95% αντίστοιχα. Αμετάβλητο στο 3,95% παρέμεινε επίσης το σταθερό επιτόκιο του πρώτου έτους του στεγαστικού δανείου «Εθνοστέγη 1 Προνόμιο», καθώς και τα σταθερά επιτόκια στεγαστικών δανείων διάρκειας 10, 15 και 20 ετών. Τα επιτόκια των επιχειρηματικών δανείων αναπροσαρμόζονται κατά 0,25 μονάδες. Αντίστοιχα κατά 0,25 αυξάνονται και τα επιτόκια στην καταναλωτική πίστη, με εξαίρεση το επιτόκιο του δανείου «Αρση Βαρών» για συγκέντρωση οφειλών από άλλα τράπεζες, που παραμένει στο 8,45%. Αμετάβλητο στο 5,67% για τον πρώτο χρόνο διατηρείται και το επιτόκιο του ανοιχτού δανείου «Καλοκαίρι 2007», το οποίο στη συνέχεια εκτοκίζεται με κυμαινόμενο επιτόκιο 9,50% για ποσά έως 6.000 ευρώ, ενώ αμετάβλητο στο 12,95% παραμένει και το επιτόκιο της νέας κάρτας μετρητών «MyCash».